УДК 378.091.3.8111.111(045) ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-4

  • Ярослава Бельмаз Комунальнbq заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-8823-640X
  • Оксана Горовенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-1845-2510
Ключові слова: стратегії вивчення мови, прямі стратегії, когнітивна стратегія, стратегія, пов’язана з пам’яттю, стратегія компенсації

Анотація

Науково-методична стаття присвячена питанню стратегії вивчення мови. Досліджено різні підходи до визначення та класифікації навчальних стратегій вивчення мови. Автори статті зосереджені на застосуванні стратегій прямого навчання в процесі викладання англійської мови. Метою цього дослідження було довести ефективність стратегій прямого вивчення мови для формування лексичної компетентності здобувачів освіти.

У статі зазначено, що правильне вживання лексики та насичений словниковий запас – головний ключ до іншомовного спілкування. Тому актуальним завданням сьогодення є пошук ефективних шляхів опанування іноземних мов та їхнього лексичного складу. Саме навчальні стратегії здатні допомогти людині сформувати комунікативну компетенцію належного рівня, набути відповідних мовленнєвих навичок та опанувати іншомовну лексику. Тому пошук ефективних навчальних стратегій – це одна з найважливіших складових сучасної системи навчання. У статті представлені методи та прийоми, які використовуються в процесі формуючого експерименту.

Програма експерименту передбачала виконання таких завдань: визначити первинний рівень сформованості англомовної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти, перевірити ефективність використання стратегій прямого навчання при формуванні лексичної компетенції за допомогою розроблених комплексів вправ та оцінити результати експерименту. Програма реалізовувалась у три етапи: констатуючий, формувальний та контрольний. Під час констатуючого етапу оцінювався рівень сформованої англомовної лексичної компетентності. Формуючий етап стосувався застосуванню набору прямих навчальних стратегій з метою формування високого рівня досліджуваної компетентності. На контрольному етапі проведено аналіз отриманих результатів з метою визначення ефективності використання прямих навчальних стратегій під час формування англомовної лексичної компетентності здобувачів освіти.

Результат показує, що стратегії прямого навчання у викладанні англійської мови позитивно впливають на досягнення здобувачів освіти. Висновки авторів також підтверджують, що система практичних завдань на основі прямих навчальних стратегій вивчення мови отримала схвальні відгуки учасників експерименту.

Біографії авторів

Ярослава Бельмаз, Комунальнbq заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Докторка педагогічних наук, професорка

Оксана Горовенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Bialystok, E. (1990). Communication Strategies. A psychological analysis of second-language use. Oxford : Basil Blackwell (eng).
Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language: teaching and testing. Applied Linguistics, 1, 1–47 (eng).
Chamot, A., Barnhardt, S. & Robbins, J. (1999). The learning strategies handbook. White Pains, NY : Addison Wesley Longman (eng).
Chang, Y. (2003). Factors affecting language learning strategy choice: A study of EFL senior high school students in Taiwan : Texas A&M University (eng).
Foreign languages for general and specialized educational institutions 1-4 classes (2018). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-p oyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf (Access.: 15.01.2023) (ukr).
Keene, E. O. & Zimmermann, S. (1997). Mosaic of thought: Teaching comprehension in a reader’s workshop. Portsmouth, NH : Heinemann (eng).
Kim, K. (2013). A study on the self-directed classroom learning in the university setting. Modern English Education, 14 (2), 189–212 (eng).
Lee, J., & Heinz, M. (2016). English language learning strategies reported by advanced language learners. Journal of International Education Research (JIER), 12(2), 67–76. https://doi.org/10.19030/jier.v12i2.9629 (eng).
Lessard-Clouston, M. (1997). Language Learning Strategies: An Overview for L2 Teachers. The Internet TESL Journal, 3, 1–16 (eng).
Lin, W. N. (2011). Communicative Strategies in Second Language Acquisition: A Study of Chinese English Learners’ Attitude and Reported Frequency of Communicative Strategies. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A429103&dswid=1455 (Access.: 15.01.2023) (eng).
O'Malley, J. M. & Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge : Cambridge University Press (eng).
Oxford, R. (1990a). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know : Newbury House (eng).
Oxford, R. (1990b). Styles, strategies, and aptitude: Connections for language learning. In T.S. Parry & C.W. Stansfield (Eds.), Language Aptitude Reconsidered : Prentice Hall. 67–125 (eng).
Oxford, R. (2001). Language learning strategies. In R. Carter & D. Nunan (Eds.). Teaching English to speakers of other languages : Cambridge University Press. 166–172 (eng).
Razak, N., Ismail, F., Aziz, A. & Babikkoi, M. (2013). Assessing the Use of English Language Learning Strategies among Secondary School Students in Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 66. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.266 (eng).
Rubin J. Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. Learner strategies in language learning. NJ : Prentice-Hall, 1987 (eng).
Опубліковано
2023-05-24