Про журнал

   

Відкритий лист до редакторів міжнародних наукових видань! 

Наукове видання «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» засноване у 2019 році комунальним закладом вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Науковий журнал вітає рукописи авторів з різних країн світу та приймає роботи повного спектру теоретичних та практичних досліджень двома мовами: українською та англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24104-13944Р від 22.07.2019

ISSN 2707-3076 (Print) 

ISSN 2709-8214 (Online)

 

Періодичність: 2 рази на рік

Журнал включено в перелік фахових видань.

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

Журнал включено до наукометричних баз:  Index Copernicus , Google Академіякаталоги НБУВ Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського а інші.

Спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта

016 – Спеціальна освіта

231 – Соціальна робота

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

ЕТИЧНІ НОРМИ