Редакційний штат

Головний редактор:

Нечипоренко Валентина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор
кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології, комунальний заклад вищої освіти
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради,
Україна.

Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205676460
Web of Science AAN-6858-2019
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9183-442X
https://scholar.google.com.ua/citations?user=nNI95EoAAAAJ&hl=uk&authuser=6

Заступник головного редактора:

Позднякова Олена Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор,
професор кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології, Комунальний заклад
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
обласної ради, Україна.

Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211372996
Web of Science AAN-8943-2019
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4151-437X
ResearcherID: https://publons.com/researcher/3297237/olena-pozdniakova/AAH-8943-2019
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6hnGGyAAAAAJ
scientificjournal.hna@gmail.com

Члени редакційної колегії:

Zenon Gajdzica, Prof. dr hab., Ful Professor, professor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland.
Web of Science ID 14444653
Scopus author ID 37861456800
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6329-411X.
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IfxcausAAAAJ&vie_op=list_works&sortby=pubdate
zenon.gajdzica@us.edu.pl

Walery Okulicz-Kozaryn, Dr. habil., PhD, MBA, Professor, Wroclaw University of Environmental and
Life Sciences, Poland.
Scopus author ID: 57194456022
ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-6486-1369
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mw9dXhAAAAAJ&hl=uk&oi=ao
okwalery@gmail.com

Борисов Вячеслав Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204320603
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3117-2118
ResearcherID D-7747-2018 https://scholar.google.com.ua/citations?user=JNCoiaUAAAAJ&hl=uk
Borysow13@gmail.com

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри
соціальної педагогіки, НПУ імені М. П. Драгоманова, Україна.
Web of Science ID AAI-9448-2021
ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-3365-293X
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dr5H6MEAAAAJ&hl=uk&oi=ao;
vainola@ukr.net

Волошинов Сергій Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, Завідувач кафедри
інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння, Херсонська державна морська
академія, Україна.
Scopus author ID 57214802832
Web of Science ID F-9781-2019
ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-7436-514Х
ResearcherID Jhjbc5MAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jhjbc5MAAAAJ&hl=uk&oi=sra
s_voloshinov@ukr.net

 

Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
комп’ютерних технологій, проректор з навчально-методичної роботи, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна.
Web of Science https://publons.com/researcher/1927036/ihor-hevko/
Scopus author ID57208883543 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208883543
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1108-2753 ResearcherIDI-7408-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ivWVDuoAAAAJ&hl=uk,
gevko.i@gmail.com

Журавльова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
дошкільної освіти і соціальної роботи, Мелітопольський державний педагогічний імені
Богдана Хмельницького, Україна.
Web of Science ID T-8198-2018
Scopus author ID 57218305958
ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-4007-1140
ResearcherID T-8198-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ESmkGpMAAAAJ&hl=uk&oi=ao
zhuravlova_larysa@mdpu.org.ua
zuravlovalarisa@gmail.com

 

Крашеніннік Ірина Володимирівна, доктор філософії в галузі 01 Освіта/Педагогіка, асистент
кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького, Україна.
Web of Science ID https://app.webofknowledge.com/author/record/17098729
Scopus author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214946242
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6689-3209
Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/G-5576-2017
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TML4vHIAAAAJ&hl=ru
irina_kr@mdpu.org.ua

Олексюк Наталія Степанівна, доктор педагогічних наук, доктор, професор кафедри соціальної
роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Scopus author ID 57215581227
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1538-1470
ResearcherID I-7396-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?
hl=uk&user=7XwMjvoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
nataliya_oleksiuk@ukr.net

Павленко Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
Національної академії вищої освіти України, завідувач кафедри соціальної роботи
комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради, Україна.
Web of Science https://app.webofknoleadge.com/author/record/43395169
Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222586789
ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-6553-3057
Researcher ID W-2517-2017
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oqBxW0sAAAAJ&hl=uk&oi=sra
anatolypavlenkoz@gmail.com

Пахомова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка, Україна.
ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-8332-8188
https://scholar.google.com.ua/citations?user=FKaUphoAAAAJ&hl=ru
nataliypng24@gmail.com

Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
математики та фізики, проректор з науково-педагогічної роботи, Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна.
Scopus author ID 57218561931
Web of Science https://app.webofknowledge.com/author/record/42443788?
lang=ru_RU&SID=E2exkwWjYXKMz8lCK18
ResearcherID AAP-2409-2021
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4782-1079
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HeolsogAAAAJ&hl=ru
kharkivska_hgpa@ukr.net

Цибулько Людмила Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор, в.о. завідувача
кафедри педагогіки, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, Україна.
ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-1201-3215
luda.czibulcko@gmail.com