https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/issue/feed Науковий журнал Хортицької національної академії 2022-06-28T17:45:46+03:00 Сташук Ольга Олександрівна scientificjournal.hna@gmail.com Open Journal Systems <p>Наукове видання спрямоване на висвітлення та оприлюднення результатів актуальних наукових досліджень у галузі педагогіки, теорії та методики управління, теорії та методики виховання, спеціальної освіти.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/151 УДК: 364.2:316.77 УЯВЛЕННЯ ПРО БЕЗДОМНИХ ОСІБ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ З НИМИ 2022-06-28T17:45:35+03:00 Лариса Михайлівна Хижняк l.khyzhniak@karazin.ua Вікторія Вікторівна Сичова v.sychova@karazin.ua Олександр Володимирович Хижняк o.khyzhniak@karazin.ua <p><em>У науково-методичній статті узагальнено основні зрушення, що відбулися в українському комунікативному просторі по відношенню до бездомних осіб: 1)&nbsp;з метою подолання стигматизації бездомності та забезпечення комплексного обслуговування бездомних в Україні проходить гуманізація назви центрів, що опікуються особами, які опинилися в ситуації бездомності; 2)&nbsp;набуває поширення комунікування з бездомними особами в межах розвитку соціального підприємництва; 3)&nbsp;тема бездомності актуалізована в масмедійному просторі; 4)&nbsp;включеність благодійних фондів та організацій в активне комунікування з бездомними. Наведено авторську програму комунікативного тренінгу з соціальними працівниками з метою формування у них уявлення про бездомних осіб, відчуття особистісної безпеки та комунікативної компетентності.</em></p> 2022-06-28T17:42:03+03:00 Авторське право (c) 2022 Науковий журнал Хортицької національної академії