УДК 374.017:316.614 ВПЛИВ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ

doi 10.51706/2707-3076-2023-8-6

  • Тетяна Вікторівна Лященко Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» м. Київ https://orcid.org/0000-0003-4716-2632
Ключові слова: самореалізація, самовизначення, соціальне самовизначення, підлітковий вік, соціалізація, позашкільна освіта, заклад позашкільної освіти

Анотація

У науковій статті виявлено особливості освітнього середовища закладів позашкільної освіти та з’ясовано їхній вплив на процес соціального самовизначення підлітків. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури та охарактеризовано сутність понять «самовизначення» і «соціальне самовизначення». Розглянуто підлітковий вік як один з найбільш складних і відповідальних періодів у житті дитини. Обґрунтовано необхідність цілеспрямованої педагогічної підтримки і заохочення особистісного розвитку підлітків для їхнього подальшого соціального самовизначення.

Здійснено аналіз результатів дослідження щодо впливу діяльності закладів позашкільної освіти на процес соціального самовизначення підлітків. З’ясовано, що освітня діяльність закладів позашкільної освіти сприяє всебічному розвитку особистості, створюючи умови для творчої активності здобувачів освіти, забезпечує їхню співпрацю у творчому процесі та самостійну творчість, що і формує прагнення особистості до самореалізації, сприяє здійсненню самостійного вибору свого майбутнього життєвого шляху і соціальному самовизначенню.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Лященко, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» м. Київ

методист

Посилання

Alekseienko, T. F. (2007). Socialization of personality : Opportunities and risks. Scientific and methodological manual. Pedagogic opinion (ukr).
Bykovska, O. V. (2016). Pedagogy of extracurricular education as a subdiscipline of pedagogy. Native school. № 11–12. 48–53 (ukr).
Dokukina, O. M. (2011). The essence and features of self-determination of high school students. Theoretical and methodological problems of raising children and school youth 2(15). 72–79 (ukr).
Dubinka, M. M. (2017). Social self-determination of high school students: searching for approaches to understanding. Native school. № 3–4 (1047–1048). 15–19 (ukr).
Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Lybid (ukr).
Kostiuk, H. S. (1989). Educational process and mental development of personality : Sov. school (ukr).
Kremen, V. H. (Ed.) (2021). Encyclopedia of education / National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 2nd edition : Yurinkom Inter (ukr).
Kyrychuk, O. V. (1987). Formation of an active life position in students : Sov. school (ukr).
Law of Ukraine on education from September 5 2017, № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Access.: 15.01.2023) (ukr).
Lytovchenko, O. V. (2011). The social and educational environment of extracurricular educational institutions as a factor in the social formation of an individual. Educational discourse. № 1. 121–133. http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_1_14 (Access.: 15.01.2023) (ukr).
Mavrin, V. (2019). Historical and pedagogical dialectics of the development of person life-creation‘s theory and practice in national education in the 16th and early 20th century. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(1). 15–27. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-2 (ukr).
Pustovit, H. P (Ed.) (2008). Extracurricular education and upbringing: didactic foundations of teaching and upbringing methods : Monograph : University book (ukr).
Pustovit, H. P. (2000). Some aspects of the methodology of extracurricular education. The way of education № 2. 11–15 (ukr).
Savchyn, M. V. (2008). Psychology of responsible behavior : Monograph : The city of NV (ukr).
Sushchenko, T. I. (1993). Basics of extracurricular pedagogy : A guide for classroom teachers, teachers of extracurricular institutions. Bel. science (ukr).
Syniavskyi, V. V. & Serhieienkova, O. P. (2007). Psychological dictionary. Scientific world (ukr).
Tytarenko, T. M. (2003). The life world of an individual: within and beyond everyday life. Lybid (ukr).
Опубліковано
2023-05-24
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки