УДК: 37.01:37.06:316.36 СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ЯК ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-1

  • Любов Іванівна Юрченко Національний університет цивільного захисту України м. Харків https://orcid.org/0000-0002-0466-6745
  • Людмила Олександрівна Гонтаренко Національний університет цивільного захисту України м. Харків https://orcid.org/0000-0001-6993-5494
Ключові слова: екологічне виховання, екологічна свідомість, екологічний світогляд, екологічна освіта, екологічна компетентність, культура

Анотація

У науково-методичній статті проаналізовано основні фактори соціально-екологічного виховання сучасної особистості та закономірності їхнього впливу на формування засад екологічної особистості та намічено шляхи її вдосконалення. Новизна роботи полягає в дослідженні специфічного феномену екологічного виховання не відокремлено, а в загальній системі виховного процесу з екстраполяцією на майбутню екологічну компетентність особистості.

Екологічна освіта, екологічне виховання і екологічна діяльність сучасної особистості осмислені в статті через призму засобів формування екологічної компетентності. Серед них провідними є екологічне виховання та формування екологічного мислення в підростаючого покоління. І те, і друге зароджується в сім׳ї, розвивається в школі, разом з екологічною освітою у вищому навчальному закладі формує засади екологічної компетентності, вкрай необхідної майбутньому фахівцю.

Біографії авторів

Любов Іванівна Юрченко, Національний університет цивільного захисту України м. Харків

доктор філософських наук, професор

Людмила Олександрівна Гонтаренко, Національний університет цивільного захисту України м. Харків

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Conceptual principles of modernization of the education system in Ukraine (2002). Materials of the Scientific and practical conference / Ministry of Education and Science of Ukraine; People’s Ukrainian academy. Kharkiv(ukr).
Fedorenko, O. I., Tymochko, T. V. &Tkach, V. N. (2005). Issues of ecological education and education of the population Ecological Bulletin.№ 3. 16–20 (ukr).
Kon, I. S. (1988). Child and society. Kyiv : Naukovadumka(ukr).
Lovochkina, A. M. (2004).Basics of ecological psychology: teaching manual : MAUP (ukr).
Maier-Abikh,Klaus-Mikhael (2004). Rebellion to protect nature. From the environment to the common world / translatedfromGerman by. A. Yermolenko : Libra(ukr).
Oliinyk, Ya. B. (Ed.) (2006).Environmentalprotection: monograph : Nika-Tsentr(ukr).
ProgramofAction "Agendaforthe XXI Century" (2000) : Intersfera(ukr).
Smovzhenko, T. S.&Skrynnyk, Z. E. et al. (2015).The Ukrainian person in the European world: dimensions of identity. textbook. : UBS NBU (ukr).
Stoliarenko, O. B. (2012). Personality psychology. Kyiv : Center of educational literature (ukr).
Strelnikov, V. Yu. (2022). Development of ecological competence of social work specialists in continuing education institutions. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(6). 52–61.https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-7 (ukr).
Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Parentalpedagogy/ Selected works. : In 5 volumes : RadianskaShkola Publishing, Vol. 5.(ukr).
Trydid, O. M.&Svitlychna, V. V.(2013). The humanitarian component of higher education in the dimensions of the 21st century: Monohraph : UBS NBU(ukr).
Yablonska T. M. Actual problems of modern family research in Ukraine. Ukrainian Society 2004. Vol. 2. 4(ukr).
Yurchenko, L. I. (2008).Ecological culture in the context of environmental security: monograph : PARAPAN (ukr).
Опубліковано
2022-12-27
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки