УДК: 376-056.2/.3+159.922.76 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-11

  • Світлана Юріївна Конопляста Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова http://orcid.org/0000-0001-9233-7505
  • Олена Борисівна Бєлова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, https://orcid.org/0000-0001-6162-4106
Ключові слова: інтеграція, інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, моделі інтеграції, інтеграція в освіті

Анотація

У науково-оглядовій статті здійснено теоретичний аналіз проблеми інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Метою дослідження євивчення дисонуючих психолого-педагогічних питань у проблемному полі освітнього інтегрування дітей з особливими освітніми потребами.

На основі аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових джерелописано форми (моделі) організації інтегрованого навчання в Україні; висвітлено рівневу підтримку в середніх загальноосвітніх закладах України відповідно до індивідуальних потреб та можливостей дітей із особливими освітніми потребами, зокрема, наголошено, що питання забезпечення якісної освіти перекладено на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти. У статті розкриті аргументищодо переваги інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я в системі загальноосвітнього простору, а саме: соціальна та побутова адаптація; забезпечення правом на рівний доступ до освіти; врахування ціннісних інтересів, потреб, індивідуальних, психофізіологічних та інтелектуальних можливостей; формування навчальної пізнавальної активності; створення умов для отримання досвіду соціальної взаємодії в оточенні однолітків з типовим психофізичним розвитком; розвиток морально-культурних цінностей. У процесі вивчення було виявлено, що інтегроване навчання демонструє перспективні механізми вдосконалення системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, котрі можуть доповнювати технології інклюзивної освіти.

Біографії авторів

Світлана Юріївна Конопляста, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук

Олена Борисівна Бєлова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Ainscow, M. (1997). Towards Inclusive SchoolingBritish.Journal of Special Education, 24 (1): 3–6 (eng).
Bennett, J. & Kaga,Y. (2010). The Integration of Early Childhood Systems within Education. International Journal of Child Care and Education Policy.4. 35–43 (eng).
Berdine, W. Н. & Blackhurst, А. Е. (1985). An Introduction to Special Education: Harper Collins Publishers(eng).
Florian, L. (1998). An examination of the practical problems associated with the implementation of inclusiveeducation policies.Support for Learning 13 (3), 105–108. (eng).
Heba Mohamed Wagih Kotb (1999). The integration of pupils with special educational needs, from special school into mainstream school. For the degree of Ph.D. University of Leeds, School of Education. (eng).
Knight, B. A., (1999). Towards inclusion of students with special educational needs in the regularclassroom. Support For Learning.14(1), 3–7. (eng).
Spencer-Oatey, H. Dauber, D. (2019). What Is Integration and Why Is It Important for Internationalization? A Multidisciplinary Review. Journal of Studies in International Education. 23(5), 515–534https://doi.org/10.1177/1028315319842346 (eng).
Bondar, V. I., Zolotoverkh, V. V. (2019). Basic approaches to the introduction of inclusive education for children with special educational needs Inclusive and integrated education: current status, problems and perspectives: collection of scientific works : Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; «Mitra». 28–31. (ukr).
Vozniuk, O. V. (2013). Cognitive integration as a basis for interdisciplinarity of pedagogy Interdisciplinarity of pedagogy and its subdisciplines / ed. by Z. Szaroty, F. Szioska. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologi Ekxploatacji. 707–717 (ukr).
Ivanova, I. B. (2011). Scientific preconditions for the development of models for the integration of people with special needs in higher education Current problems of educating people with special needs. 8(10). 2–6. (ukr).
Lubovsky, V. I. (2008). Psychological and pedagogical problems of differentiated and integrated learning Spetsyalnaia psykholohyia. № 4. (18). 11–21(rus).
Malofeev, N. N.& Shmatko, N. D. (2008a). Basic models of integrated learning Defectology. № 1. 71–78. (rus).
Malofeev, N. N., Shmatko, N. D. (2008b). Methodical recommendations for the implementation of integrated learning in mass educational institutions (rus).
Poroshenko, M. A. (2019). Inclusive education: TOV Ahentstvo Ukraina (ukr).
The order of organization of inclusive education in general secondary education institutionshttps://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-novij-poryadok-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti(ukr).
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 21, 2021 № 765https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF/ed20210728(ukr).
Order of the Ministry of Health of Ukraine 08.05.2019 № 1060https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-19/print]. (ukr).
Resolution of the Cabinet of Ministers № 86 of 27.01.2021 “Regulations on the institution of preschool education”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text(ukr).
Ratner, F. L. &Yusupov A. Yu. (2006). Integrated education of children with disabilities in a society of healthy children : VLADOS.(rus).
Syniov, V. M. & Bondar, V. I. (2015). Educational integration of students with intellectual disabilities : National Pedagogical Dragomanov University. (ukr).
Semenovich, M. L.& Prochukhaeva, M. M. (2010). Ideology of inclusion. Creating a professional community. Inclusive education. 1. 40–41 (ukr).
Siliavina, Yu. S. (2019).The ability of students with special educational needs for successful educational activities as an indicator of the pedagogical rehabilitation system efficiency Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work). Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education. Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy‖ of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(1). 148–158. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-16 (ukr).
Опубліковано
2022-03-25