Анонси

Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з виданням «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора наук і доктора філософії (кандидата наукзі спеціальностей:

 011 Освітніпедагогічні науки, 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота (наказ МОН України № 1017 від 27.09.21).