УДК 37.012:001.891(045) ФЕНОМЕН ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-17

Ключові слова: прогностична компетентність, прогноз, прогнозування, компетентність, майбутній учитель початкових класів

Анотація

У науково-оглядовій статті розкрито сутність на структуру прогностичної компетентності; презентовано бачення авторки щодо алгоритмізації формування прогностичної компетентності вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. Цей алгоритм включає шість етапів, кожний з яких якісно впливає на розвиток складових компетентності майбутнього вчителя початкових класів, як-от: (1) ознайомлення з теоретичними основами прогнозування, (2) освоєння практичних методів прогнозування, (3) використання прогнозування в освітньому процесі, (4) оцінка та аналіз ефективності прогнозування, (5) практична реалізація прогнозів у професійній діяльності, (6) тривале систематичне підвищення рівня компетентності в галузі прогнозування.

Біографія автора

Галина Юріївна Гудачок , Мукачівський державний університет

здобувачка

Опубліковано
2024-02-22