УДК 378.091.3.8111.111(045) ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-4

Ключові слова: стратегії вивчення мови, прямі стратегії, когнітивна стратегія, стратегія, пов’язана з пам’яттю, стратегія компенсації

Анотація

Науково-методична стаття присвячена питанню стратегії вивчення мови. Досліджено різні підходи до визначення та класифікації навчальних стратегій вивчення мови. Автори статті зосереджені на застосуванні стратегій прямого навчання в процесі викладання англійської мови. Метою цього дослідження було довести ефективність стратегій прямого вивчення мови для формування лексичної компетентності здобувачів освіти.

У статі зазначено, що правильне вживання лексики та насичений словниковий запас – головний ключ до іншомовного спілкування. Тому актуальним завданням сьогодення є пошук ефективних шляхів опанування іноземних мов та їхнього лексичного складу. Саме навчальні стратегії здатні допомогти людині сформувати комунікативну компетенцію належного рівня, набути відповідних мовленнєвих навичок та опанувати іншомовну лексику. Тому пошук ефективних навчальних стратегій – це одна з найважливіших складових сучасної системи навчання. У статті представлені методи та прийоми, які використовуються в процесі формуючого експерименту.

Програма експерименту передбачала виконання таких завдань: визначити первинний рівень сформованості англомовної лексичної компетентності здобувачів вищої освіти, перевірити ефективність використання стратегій прямого навчання при формуванні лексичної компетенції за допомогою розроблених комплексів вправ та оцінити результати експерименту. Програма реалізовувалась у три етапи: констатуючий, формувальний та контрольний. Під час констатуючого етапу оцінювався рівень сформованої англомовної лексичної компетентності. Формуючий етап стосувався застосуванню набору прямих навчальних стратегій з метою формування високого рівня досліджуваної компетентності. На контрольному етапі проведено аналіз отриманих результатів з метою визначення ефективності використання прямих навчальних стратегій під час формування англомовної лексичної компетентності здобувачів освіти.

Результат показує, що стратегії прямого навчання у викладанні англійської мови позитивно впливають на досягнення здобувачів освіти. Висновки авторів також підтверджують, що система практичних завдань на основі прямих навчальних стратегій вивчення мови отримала схвальні відгуки учасників експерименту.

Біографії авторів

Ярослава Бельмаз, «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

докторка педагогічних наук, професорка

Оксана Горовенко, «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Опубліковано
2024-02-22