УДК 316.4.05 КУЛЬТУРНО-ІНТЕГРУЮЧА РОЛЬ ЗНАКОВОЇ СИСТЕМИ МОВИ ТА КОМУНІКАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ДИСКУРС

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-20

  • Любов Іванівна Юрченко Національний університет цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0003-4957-338X
  • Людмила Олександрівна Гонтаренко Національний університет цивільного захисту України м. Харків https://orcid.org/0000-0001-6993-5494
Ключові слова: знакова система мови, інформація, комунікація, глобалізаційний дискурс, лінгвофілософська концепція, мислення

Анотація

Актуальність оглядового дослідження зумовлена необхідністю осмислення ролі мовної комунікації в епоху глобалізації на тлі світових економічних, соціально-політичних та екологічних криз, коли формується нова мовна картина світу, нова людина та нова якість її життя.

Сучасні процеси глобалізації мають суттєвий і неоднозначний вплив на формування нової багатополярної картини світу. Культурно-лінгвістична комунікація продиктована часом та стає умовою ознайомлення з досягненнями культур інших народів, а також інтеграції, адаптації та виживання за умов економічної, соціально-політичної та екологічної криз.

Розглянуто та проаналізовано деякі властивості природної мовної знакової системи, її культурно-інтегруючу роль у комунікації. Позначені як перспективні подальші наукові розробки концепції знакових мовних систем у контексті розвитку культури сучасної мовної освіти, естетичного сприйняття мовної символіки, зокрема, відродження національних інтенцій мови.

Біографії авторів

Любов Іванівна Юрченко, Національний університет цивільного захисту України

доктор філософських наук, професор

Людмила Олександрівна Гонтаренко, Національний університет цивільного захисту України м. Харків

кандидат психологічних наук, доцент

Опубліковано
2024-02-22