УДК: 364:316.7 ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-14

  • Вікторія Анатоліївна Худавердієва Державний біотехнологічний університет, м. Харків http://orcid.org/0000-0002-0100-5079
Ключові слова: соціально-культурний інститут, культура, туризм, культурний туризм, соціальний розвиток, історико-культурний потенціал

Анотація

 У науково-оглядовій статті розглянуто феномен культурного туризму як сучасний соціально-культурний інститут універсального спрямування. Актуальність дослідження обумовлена поглибленням і безповоротністю соціально-економічних, політичних перетворень у всіх сферах суспільного життя нашої країни, які ставлять нові завдання перед суспільством. Це, перш за все, завдання виховання сучасного покоління у дусі активної творчої праці, національного ідентифікування, дотримання і гармонізації інтересів суспільства і особистості, розвитку духовності людини, збереження її фізичного і етичного здоров’я. У результаті дослідження встановлено, що культурний туризм є важливим аспектом передачі новому поколінню накопиченого людством життєвого досвіду і матеріально-культурної спадщини, формування ціннісних орієнтацій, етичного оздоровлення і культурного розвитку нації, один із шляхів соціалізації особистості.

Біографія автора

Вікторія Анатоліївна Худавердієва, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

кандидат економічних наук, доцент

Опубліковано
2024-02-22