УДК 378 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЦЕНТРАХ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-10

Ключові слова: соціально-педагогічна робота, супровід, соціально-педагогічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, центри денного перебування

Анотація

У науково-оглядовій статті висвітлено проблему забезпечення повноцінного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в центрах денного перебування. Подано метамову дослідження, окреслено сутність понять «соціальний супровід», «педагогічний супровід» та «соціально-педагогічний супровід». Виявлено особливості соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у центрах денного перебування, серед яких: (1) міждисциплінарний характер процесу, (2) спрямованість на розвиток кожної дитини з урахуванням її індивідуальних потреб, можливостей, інтересів та цілей, а також на задоволення її освітніх та соціально-особистісних потреб; (3) наявність педагогічної складової, що реалізує такі умови, як: безпечне освітнє середовище, особистісно орієнтований, індивідуальний, міждисциплінарний та диференційований підходи до організації навчання, а також дотримання принципу «ситуація успіху»; (4) наявність корекційно-профілактичної складової соціально-педагогічного супроводу.

Біографії авторів

Галина Федорівна Пономарьова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор

Алла Анатоліївна Харківська, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор

Опубліковано
2024-02-22