УДК 376.011.3-051 КООРДИНАТОР ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-7

Ключові слова: координатор з питань особливих освітніх потреб, інклюзивне навчання, команда супроводу, особливі освітні потреби, вчитель спеціальної освіти

Анотація

Освіта дітей з особливими освітніми потребами в Україні продовжує знаходити нелегкі шляхи реалізації в умовах дефіциту різних груп забезпечення інклюзивного навчання, серед яких однією з найбільш невідповідних є кадрове забезпечення. Досі серед посад, наявних в українських закладах освіти, немає жодної, серед посадових обов’язків якої є компетентна опіка питаннями впровадження інклюзивного навчання. Натомість, у закладах освіти США наявні відразу декілька таких посад: вчитель спеціальної освіти (SEN-teacher), кейс-менеджер та ін.; також є посада, назва якої пов’язана з координаційно-управлінською діяльністю – адміністратор спеціальної освіти (Administration of Special Education) та, безпосередньо, координаційною діяльністю – координатор з питань особливих освітніх потреб (SENCO). Посада координатора з питань особливих освітніх потреб (SENCO) також введена у закладах освіти Великої Британії, Швеції, Чеської республіки та інших країн.

У науково-оглядовій статті здійснено узагальнення головних напрямів діяльності такого координатора за професійним профілем та зроблено припущення щодо можливого виконання координаційної ролі учасниками команди супроводу дітей з ООП в українських закладах освіти.

Біографії авторів

Тетяна Вікторівна Скрипник, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Олена Валеріївна Мартинчук, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, доцент

Наталія Зиновіївна Софій, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук

Людмила Анатоліївна Тищенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук

Опубліковано
2024-02-22