УДК 378.147 СУЧАСНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-11

Ключові слова: інклюзивна освіта, вища освіта, особи з особливими освітніми потребами, студенти з інвалідністю, безбар’єрність

Анотація

Формування та забезпечення інклюзії у закладах вищої освіти є важливою умовою сталого розвиту нашої держави. Важливими умовами забезпечення прав здобувачів вищої освіти на якісну освіту є: доступність в інформаційному, соціальному просторі в освіті, формування матеріально-технічної бази, яка була б адаптована до потреб студентства, наявність кваліфікованих викладачів, які підготовлені до роботи в інклюзивному просторі.

Науково-методична стаття презентує бачення щодо сучасних векторів формування інклюзивного простору, яке було екстрапольовано з довіду діяльності Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Запропоновані такі кроки щодо підтримки інклюзивного простору в сучасних закладах вищої освіти України: навчання викладачів, створення мережі інклюзивних клубів та груп, створення безбар’єрного середовища у закладі навчання, проєктування мережі тьюторства, проведення курсів міжкультурної комунікації та етики спілкування, використання мультимедійних технологій та хмарних корпоративних технологій університету, сприяння створенню комфортного середовища, підтримка досліджень та програм, розробка інклюзивної мережі в закладах вищої освіти, підтримка студентських ініціатив (залучення до культурних заходів, ініціатив у закладі вищої освіти).

Біографія автора

Карина Олександрівна Бортун, «Європейський університет» м. Київ

кандидат філологічних наук

Опубліковано
2024-02-22