УДК 378.091.2:364-43]:37.013.42 КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

DOI: https://doi.org/ 10.51706/2707-3076-2022-8-1

Ключові слова: готовність, професійна підготовка, майбутні соціальні працівники, профілактична діяльність, молодіжне середовище

Анотація

Наукову статтю присвячено висвітленню компонентної структури готовності здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі. Використано методи: аналіз наукової літератури та нормативно-правових документів України з питань професійної підготовки фахівців соціальної сфери й надання послуги соціальної профілактики; анкетування, спрямоване на визначення основних компонентів профілактичної діяльності соціальних працівників; узагальнення результатів.

Проаналізовано наукові погляди вчених на дефініцію «професійна підготовка майбутніх соціальних працівників», «соціальна профілактика». Визначено, що основною метою профілактичної діяльності соціальних працівників у молодіжному середовищі виступає превенція соціальних та життєвих проблем молоді, а також попередження ускладнення вже існуючих через впровадження системних та цілеспрямованих заходів.

Розглянуто професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі як процес формування спеціальних знань, умінь і компетентностей, розвиток особистісних якостей, результатом якого виступає готовність до реалізації профілактичної діяльності щодо попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі, плекання ідей здорового способу життя, реалізацію творчого потенціалу кожної особистості, ліквідацію ризикованих вчинків та їх наслідків.

Сформульовано авторське визначення поняття «готовність до профілактичної діяльності» як інтегративної особистісної здатності до впровадження профілактичних заходів первинного, вторинного та третинного характеру на різних рівнях її реалізації.

Представлено результати опитування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота щодо компонентної структури досліджуваної готовності. На основі аналізу наукової літератури та результатів анкетування визначено, проаналізовано та обґрунтовано компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до профілактичної діяльності у молодіжному середовищі: мотиваційно-особистісний, когнітивно-змістовий та діяльнісний.

Біографія автора

Катерина Червоненко, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

кандидат педагогічних наук

Опубліковано
2024-02-22