УДК 378 КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК КОМПОНЕНТ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-9

Ключові слова: компетентність, компетентнісна підготовка, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, діти дошкільного віку, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, компонент

Анотація

У науково-оглядовій статті висвітлена проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації інклюзивної освіти. Здійснено аналіз Стандарту професійної підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, Концепції розвитку інклюзивного навчання та відповідної освітньо-професійної програми. Окреслено професійні компетентності, які необхідні майбутнім вихователям для забезпечення якісного освітнього процесу для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. З урахуванням компонентів інклюзивної освіти автором висвітлено специфіку компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як наскрізного компонента успішної реалізації інклюзивної освіти.

Біографія автора

Арина Ігорівна Харківська, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

доктор філософії

Опубліковано
2024-02-22