УДК 37.091.313:37.018.43 ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-12

  • Тетяна Йосипівна Франчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка http://orcid.org/0000-0003-2404-0771
  • Олександр Сергійович Мельник Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0009-0000-7997-4729
Ключові слова: проєкт, дистанційні форми навчання, компетентнісна освіта, модель, структура

Анотація

У науково-методичній статті порушуються проблеми дистанційної освіти, зокрема, забезпечення її ефективності у контексті застосування компетентнісно/особистісно зорієнтованих технологій. Проаналізовано сутність дистанційної освіти та чинники, що знижують її ефективність в умовах сучасних реалій та викликів часу. Зосереджено увагу на практиці формального застосування інноваційних технологій, до яких відносено проєктні, що характеризуються невідповідністю форми та змісту (інноваційна форма та традиційно інформативно-репродуктивний спосіб організації навчальної діяльності у її контексті). Також у статті запропоновано авторську модель організації проєктного навчання в системі дистанційної освіти та описано алгоритми її реалізації з орієнтацією на критерії компетентнісної освіти та умови дистанційного навчання.

Біографії авторів

Тетяна Йосипівна Франчук , Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент

Олександр Сергійович Мельник, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірант

Опубліковано
2024-02-22