УДК 37.378 АНАЛІТИЧНИЙ КОНТЕНТ ФОРМУВАЛЬНОГО НАРАТИВУ ДЕОНТОЛОГІЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-5

  • Наталія Володимирівна Савінова Харківська гуманітарно-педагогічна академія https://orcid.org/0000-0003-2617-8221
  • Катерина Максимівна Кутержинська Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0001-6169-2168
Ключові слова: деонтологічно-професійна культура, кейс-технології, професійна компетентність, підготовка студентів, вчитель-логопед

Анотація

У науковій статті розкриваються шляхи формування деонтологічно-професійної культури майбутніх учителів-логопедів як фундаментальної передумови становлення їх професійної ідентичності. Представлено оглядовий аналіз критеріальних складових деонтологічно-професійної культури, визначено та обґрунтовано концептуальні засади, зміст та структуру дидактичної моделі формування деонтологічно-професійної культури, теоретичні та практичні аспекти її реалізації. 

Авторки наголошують, що головним завданням підготовки висококваліфікованих педагогів спеціальної освіти є розкриття інноваційного потенціалу кожного студента, розвиток їх соціальних, особистісних та творчих якостей, що стає можливим завдяки впровадженню методу case-study. 

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Савінова, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

докторка педагогічних наук, професорка

Катерина Максимівна Кутержинська, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

аспірантка

Опубліковано
2024-02-22