Поточний номер

№ 6 (2022): Науковий журнал Хортицької національної академії

Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5

Опубліковано: 2022-06-28

Весь випуск

Професійна освіта

Соціальна робота

Переглянути всі випуски

Наукове видання «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» засноване у 2019 році комунальним закладом вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Науковий журнал вітає рукописи авторів з різних країн світу та приймає роботи повного спектру теоретичних та практичних досліджень трьома мовами: українською, російською та англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24104-13944Р від 22.07.2019

ISSN 2707-3076 (Print) 

ISSN 2709-8214 (Online)

 

Періодичність: 2 рази на рік

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

До друку приймаються рукописи, які відповідають тематиці журналу та вимогам до оформлення наукових статей.

Спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта

016 – Спеціальна освіта

231 – Соціальна робота