Анонси

Оголошення про набір статей до журналу

2023-02-02

Графік виходу номерів журналу у 2023 році:

-подання матеріалів до випуску 1(8)2023 - до 27 лютого 2023 р. (номер буде опублікований у червні 2023 року)

-подання матеріалів до випуску 2(7)2023 - до 5 жовтня 2023 р. (номер буде опублікований у грудні 2023 року).

 

Фінансові умови подання рукописів на 2023 рік. Після отримання позитивної рецензії на свої матеріали та повідомлення про прийняття їх до друку, автор сплачує друкарські витрати на публікацію випуску. Якщо автор не потребує друкованого примірника випуску журналу, то опублікування його матеріалів відбувається безкоштовно.

 

Читати більше про Оголошення про набір статей до журналу

Поточний номер

№ 8 (2023): Науковий журнал Хортицької національної академії

Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8

Опубліковано: 2023-05-25

Весь випуск

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Професійна освіта

Соціальна робота

Переглянути всі випуски

Наукове видання «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» засноване у 2019 році комунальним закладом вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Науковий журнал вітає рукописи авторів з різних країн світу та приймає роботи повного спектру теоретичних та практичних досліджень двома мовами: українською та англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24104-13944Р від 22.07.2019

ISSN 2707-3076 (Print) 

ISSN 2709-8214 (Online)

 

Періодичність: 2 рази на рік

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

До друку приймаються рукописи, які відповідають тематиці журналу та вимогам до оформлення наукових статей.

Спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації:

011 – Освітні, педагогічні науки

015 – Професійна освіта

016 – Спеціальна освіта

231 – Соціальна робота