Інформація для рецензентів

РЕДАКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС З РОЗГЛЯДУ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ ПОДАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО НАСТУПНИХ ЕТАПІВ:

 

 1. Підтвердження подання

Після отримання рукопису редакційна група проводить короткий розгляд подання, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам журналу щодо форматування та структурування матеріалів, включаючи наші очікування щодо анонімної презентації. Якщо потрібні корективи, стаття повертається автору (-ам) для редагування та виправлення.

 

 1. Початковий редакційний огляд

На цьому етапі залучаються члени редакційної колегії. Початкове рішення про відповідність статті для публікації в журналі приймається оперативно. Можливе одне з трьох рішень: прийняти без зауважень, прийняти із зауваженнями, відхилити.

У випадку, якщо стаття не відповідає вимогам видання чи профілю журналу, вона буде негайно повернена із повідомленням про відмову та коротким відгуком редактора. (Це допомогає автору продовжити роботу над рукописом або швидко перенаправити його до іншого видання.)

Якщо під час первинного огляду члени редакції виявляють деякі недоліки, які можуть стати причиною відхилення статті на етапі рецензування, проте зрозуміло, що в цілому дослідження має перспективи опублікування в Науковому журналі Хортицької національної академії, то рукопис буде повернено з метою його доопрацювання та повторного подання.

Якщо редактори вважають, що рукопис у повній мірі відповідає вимогам видання та може бути опублікуваний в Науковому журналі Хортицької національної академії, він буде відразу перенаправлений на рецензування.

 

 1. Рецензування

Після первинного огляду із позитивною оцінкою рукопис відправляється двом або більше рецензентам (із числа: основного складу редакційної колегії та зовнішніх рецензентів) для отримання вичерпних сліпих оглядів. Обрані рецензенти (або принаймні один із них) є експертами у галузі рукопису. Усі рукописи оцінюються за їхньою значимістю для освіти і науки, а також за їхньою науковою якістю як для видань цього типу. Процес рецензування зазвичай займає 2-4 тижні.

Редакція закликає рецензентів, які приймають участь в оцінюванні запропонованих до публікації в нашому журналі статей, дотримуватися принципів, проголошених в COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Етичні принципи для рецензентів), розроблених Committee on Publication Ethics (COPE) і рекомендує наведений набір етичних норм.

 

Під час рецензування рецензент дає якісну вичерпну оцінку за такими критеріями:

 1. Аналіз тексту статті щодо наявності в ньому запозичених тексті та збігів з вже відомими опублікованими дослідженнями.
 2. Відповідність змісту статті тематиці (профілю) журналу.
 3. Відповідність назви статті змісту викладеного матеріалу та її меті
 4. Повнота та змістовність анотації, вичерпність переліку ключових слів
 5. Присутність у рукописі необхідних структурних компонентів
 6. Ступінь обґрунтованості актуальності дослідження
 7. Наявність новизни викладеного матеріалу із зазначенням типу статті: наукова, науково-методична, оглядова.
 8. Вичерпність та якість аналізу джерел і публікацій з проблеми
 9. Повнота мети та її відповідність основному викладу дослідження
 10. Вичерпність представлення методів дослідження
 11. Логічність і переконливість наукової аргументації
 12. Медологічна правильність представлення результатів дослідження
 13. Обґрунтованість висновків
 14. Логічність сформульованих перспектив дослідження

 

Можливе одне з п’яти рішень:

 • Прийняти статтю – стаття готова до публікації й приймається без змін
 • Необхідно внести правки – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
 • Повернути на повторне рецензування – необхідне доопрацювання статті й повторне її рецензування
 • Відправити в інше видання – оскільки за тематикою стаття розкриває інший напрям досліджень та не відповідає тематиці журналу
 • Відхилити статтю – стаття не задовольняє вимогам видання, містить плагіат або є інша істотна причина.

 

 1. Рішення про публікацію

Після рецензування статті редакція повідомляє основному автору про рішення щодо публікації в електронному вигляді. Після прийняття статті до публікації автори протягом 3-х днів подають остаточну, доопрацьовану копію із допоміжними матеріалами до редакції журналу.

Остаточному тексту статті призначається унікальний і постійний цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). Інтернет-версія стає Версією запису і вважається опублікованою.