УДК 378:376(043.5) СИСТЕМНО-ІНСТИТУЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-14

  • Валентина Василівна Нечипоренко Хортицька національна академія, м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0001-9183-442X
Ключові слова: інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, кадрове забезпечення системи інклюзивної освіти, ресурсно-методичний центр з інклюзивної освіти, Нова українська школа

Анотація

У науково-методичній статті здійснено комплексний аналіз системно-інституційних засад і змістовно-методичної специфіки діяльності закладу вищої освіти за напрямом підготовки кваліфікованих кадрів для потреб інклюзивної загальноосвітньої практики, що активно поширюється в Україні в рамках реформи з розбудови Нової української школи. На прикладі досвіду Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії розкрито можливості оптимізації діяльності закладу вищої освіти як ресурсно-методичного центру з проблем інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Конкретизовано напрями системної імплементації національних пріоритетів кадрового забезпечення інклюзивної загальноосвітньої практики при підготовці фахівців за спеціальностями «Спеціальна освіта. Логопедія», «Початкова освіта», «Соціальна робота», «Психологія», «Фізична терапія, ерготерапія» через використання в навчальному процесі інноваційних методик і технологій, реалізації комплексно-міждисциплінарного підходу до підготовки фахівців, забезпечення їхньої багатопрофільної готовності до роботи над мультигалузевими проєктами в міждисциплінарних командах, до надання кожній дитині з особливими освітніми потребами індивідуалізованої допомоги для інтенсифікації її соціально-комунікативного розвитку, адекватного опанування соціальних ролей, інтеріоризації суспільно значущих комунікативних норм. Розглянуто значення фахової практики для ознайомлення майбутніх спеціалістів з особливостями реалізації структурно-функціональної моделі інклюзивної освіти на системно-інституційному рівні і для набуття ними актуального досвіду роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами.

Біографія автора

Валентина Василівна Нечипоренко, Хортицька національна академія, м. Запоріжжя, Україна

доктор педагогічних наук, професор, ректор

Посилання

Bondar, V. I. (2013). Educational integration of children with special needs in developed countries of the world in the second half of the 20th century. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 19. Corrective pedagogy and special psychology. Edition 23. 18–22 (ukr).
Zasenko, V. V. (2010). Special education: situation and priorities of development. Education for persons with special needs: ways of development. Edition 1. 4–7 (ukr).
Kolupayeva, A. A., & Savchuk, L. O. (2011). Children with special educational needs and organization of their education. Kyiv: «ATOPOL» (ukr).
Synov, V. M. (2010). Methodology and theory research in the field of defectology. Collection of scientific works of Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University. Series: Socio-pedagogical. Edition 15. 7–9 (ukr).
Shevtsov, A. H. (2009). Educational basics of rehabilitology. Kyiv: «MP Lecia» (ukr).
Sheremet, M. K. (2011). The main trends in the modernization of the training of correctional teachers in terms of reforming the education sector. Logopedics. Edition 1. 3–5 (ukr).
Shulzhenko, D. I. (2017). Methodology of inclusive education. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 19. Corrective pedagogy and special psychology. Edition 33. 107–117 (ukr).
Inclusion and education: ALL MEANS ALL: GLOBAL EDUCATION MONITORING REPORT (2020). Paris: UNESCO (eng).
Опубліковано
2021-06-02