УДК: 378: 376-051 (043.3) РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНО ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-11

  • Лілія Іванівна Нічуговська Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-3704-8126
  • Людмила Миколаївна Ніколенко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-8708-3117
Ключові слова: інклюзивно орієнтовані компетентності, майбутні педагоги спеціальної освіти, магістратура, спеціальна освіта, модель розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей

Анотація

Наукову статтю присвячено проблемі розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей майбутніх педагогів спеціальної освіти в умовах магістерської підготовки. Виявлено компоненти, що забезпечують позитивну динаміку цього процесу в системі університетської освіти, серед яких: мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний. Акцентовано увагу на професійному становленні як домінуючому чиннику розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей за рахунок методологічного узгодження теоретичної і практичної підготовки студентів магістратури. Запропоновано концептуальну модель розвитку інклюзивно орієнтованих компетентностей здобувачів вищої освіти за структурою «чотиривимірної моделі» ЮНЕСКО, котра спрямована на раціональне поєднання самовизначення, самосвідомості майбутніх фахівців з формуванням ціннісних орієнтацій, вдосконаленням фахових компетентностей, творчого мислення, адекватної самооцінки та усвідомленням сучасної філософії в контексті розуміння, що усі діти, незважаючи на особливості їхнього психофізичного розвитку, є важливими членами суспільства і мають права на рівні з іншими, зокрема щодо отримання освіти.

Біографії авторів

Лілія Іванівна Нічуговська, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Людмила Миколаївна Ніколенко , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки та спеціальної освіти

Посилання

Bondar, V. I. (2004). Education of children with special needs: research and prospects: the Canadian experience. Proceedings of International Conference. (ukr).
Dehtiarenko, T. M. (2015). Modification of professional training in the context of modernization of the special education system. Pedaogogical sciences: theory, history, innovative technologies : scientific journal. № 3 (37). 3–10. (ukr).
Hladush, V. A., Bondarenko, Z. P., Zymivets, N. V., Netosov, S. I., Nykonenko, N. V., Nikolenko, L. M. & Prykhodko, T. P. (2015). Improving the training of a correctional teacher during university education. Monograph. (ukr).
Global challenges and priorities of education of the XXI century. 2020. http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/50 (ukr).
Kolupaieva, A. A. (2007). Pedagogical bases of integration of students with peculiarities of psychophysical development in general educational institutions: monograph (ukr).
The Concept of the New Ukrainian School. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (ukr).
Lypa, V. A. (2000). Psychological bases of pedagogical correction (ukr).
Nechyporenko, V., Yastrebova, V. (2019). Development of professional readiness of education managers for systemic organization of inclusive education Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work). Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education. Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(1). 104–122. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-12 (ukr).
Nichuhovska, L. I. (2019). Pedagogical management in the formation of creative potential of future social educators when studying for Master’s Degree. Bulletin of ChNU, series «Pedagogical sciences», № 3. 101–107. (ukr).
Nichuhovska, L. I. & Nikolenko, L. M. (2020b). Pedagogical management in the development of integration competence of future specialists in the field of special education when studying for Master’s Degree. Current issues of correctional education (pedagogical sciences): a collection of scientific papers № 16. Vol. 2. 188–201. (ukr).
Nikolenko, L. M. & Nichuhovska L. I. (1-2 October 2020a). New approaches to the formation of inclusive competencies of future special teachers in a higher education institution. Special children: education and socialization: a collection of abstracts of the VI International Congress on Special Education and Psychology / 213–216. (ukr).
Platash, L. (2020). State and public mechanisms for the development of inclusive education in Ukraine (1990–2020) Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work). Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(2). https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-12 (ukr).
Serdiuk, L. (2012). Psychology of learning motivation of future professionals: a system-synergetic approach (ukr).
Statistical data. https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani (ukr).
Опубліковано
2021-06-02