УДК 378.091.2:613(045) ОПАНУВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-6

Ключові слова: здоров’я, здоров’я, здоров’язберігаючі технології, здоровий спосіб життя, студент, навчальна дисципліна

Анотація

Оглядово-методична стаття присвячена обґрунтуванню необхідності опанування студентами здоров’язберігаючими технологіями у процесі їхнього навчання у закладі вищої освіти. Доведено, що формування механізму бути здоровим, гармонійно розвиненим, вести раціональний, з позиції збереження здоров’я, спосіб життя є важливим фактором розвитку сучасного суспільства. Адже рівень здоров’я населення визначає національну безпеку країни і її національне багатство.

Засобом опанування студентами здоров’язберігаючими технологіми в освітньому процесі закладу вищої освіти визначено спеціально розроблену програму дисципліни «Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя». Досвід впровадження цієї програми зі студентами спеціалізацій 017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіта (Фізична культура), 227 Фізична терапія, ерготерапія протягом 2019/2020 навчального року свідчить про те, що вона сприяє засвоєнню студентами знань щодо технологій збереження власного здоров’я, а також формує мотивацію для подальшого використання методів та засобів збереження, укріплення та вдосконалення власного здоров’я.

Біографія автора

Світлана Степанівна Волкова, Хортицька національна академія, м. Запоріжжя, Україна

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації

Посилання

Amosov, M. M. (2002). Encyclopedia of Amosov. Health algorithm. Man and society (rus).
Baier, K. & Sheinberh, L. (2016). Healthy lifestyle. World (rus).
Bashavets, N. A. (2020). Healthy technologies for physical education. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport): collection of scientific works. Vol. 4 (23) 13. 76–81 (ukr).
Bashavets, N. A. (2011). Theoretical and methodological principles of forming a culture of health care as a worldview of students of higher economic educational institutions. Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. № 1–2. 212–222 (ukr).
Bochkov, P. M. (2020). Corrective strategy and tactics of overcoming impaired balance in preschoolers. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others] : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ―Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy‖ of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(2). 155–163 (ukr).
Honcharenko, M. S. (2015). Theoretical and practical directions. development of health science - valeology. Valeology: modern camp, straighten the perspectives of development: collection of XIІI international nauk.-prak. conf. 9–15 (ukr).
Hordieieva, K. S. (2018). Formation of a positive health status among students of the Faculty of Physics. Pedagogical sciences: Collection of scientific works. Vol. LXXXI. Том 2. 73–78 (ukr).
Hryban, H. P. (2019). Management of physical culture and health of students in the minds of the transformation of Ukraine into the European health space. Physical culture, sports and health: collection of scientific works of the nation. Vol. 8 (27). 336–341 (ukr).
Hryshchenko, S. & Bohatyrova, T. (2012). The technological aspect of the social pedagogue's performance in the healthy way of life of the scientists. Psychology-pedagogical science. № 5. http://surl.li/ofrn (ukr).
Dutchak, M. V. (2015). The paradigm of health-improving activity: theoretical and practical construction. Theory and technique of physical education and sport. № 2. 44–52 (ukr).
Zavydovska, N. N. & Zavydovska, O. I. (2020). The social need to form a healthy style of student behavior. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Coll. scientific works. Vol. 3К (123) 20. 168–172 (ukr).
Rybalko, L. M. (Ed.) (2019). Health technologies in the educational environment: a collective monograph 25–26 (ukr).
Ivanushko, Ya. H. (2–12 October 2012). Health and pedagogical technologies in higher educational institutions Pedagogy, psychology and sociology: theory and methods of study, education and upbringing. https://www.sworld.com.ua/konfer28/869.pdf (ukr).
Kotsur, N. (2006). Health-preserving technologies in the educational process Problems of education. Vol. 49. 132–136 (ukr).
Nosko, M. O. (2014). Health technologies in physical education: a monograph (ukr).
Skoromnaia, N. N. (2013). The use of medical and hygienic health technologies in maintaining the health of students. Bulletin of Zaporizhia National University. № 1(19). 104–108 (rus).
Statistical scholar of Ukraine for 2017 year. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/
11/zb_seu2017_u.pdf (ukr).
Shkola, E. N. (2018). Application of health-promoting technologies in physical education classes for students. Innovation pedagogy. Vol. 5. 58–61 (rus).
Опубліковано
2021-06-01