УДК 159.9:316.4 СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ШКІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОРОЗУМІННЯ

ДОІ: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-5

  • Наталя Вікторівна Лугінець Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5973-6261
  • Ірина Миколаївна Павлівська Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8042-9565
  • Ольга Володимирівна Сафонова Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9391-6151
  • Ольга Юріївна Скиба Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9654-080X
  • Анна Володимирівна Шамардіна Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4604-5960
Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, булінг, метод, профілактика насилля, безпечне освітнє середовище, шкільна служба порозуміння

Анотація

У оглядовій статті зазначено, що за останні роки в Україні пріоритетами розвитку системи освіти визначено демократизацію всіх ланок, повагу до психофізичних особливостей дитини, її індивідуальних освітніх потреб. Зазначені пріоритети, насамперед, реалізуються шляхом розбудови цілісної системи інклюзивного навчання в країні. Розглянуто проблеми, з якими стикаються учасники освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. Екстрапольовано булінг в дитячому колективі як найбільш загрозливу у соціальному, індивідуальному та освітньому сенсах проблему. Способом попередження ситуацій булінгу в школах та створення безпечного освітнього середовища запропоновано створення шкільних служб порозуміння. Теоретично обґрунтовано, що запропонована система профілактичної роботи у запобіганні булінгу дозволяє покращити соціально-психологічний мікроклімат, створюючи безпечне освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу, адже це налагоджений процес взаємодії медіатора, адміністрації школи, педагогічного колективу, учнів, батьків на шляху миробудування та ненасильницького спілкування.

Біографії авторів

Наталя Вікторівна Лугінець, Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна

директор

Ірина Миколаївна Павлівська, Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна

Методист

Ольга Володимирівна Сафонова, Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна

Методист

Ольга Юріївна Скиба, Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна

Методист

Анна Володимирівна Шамардіна, Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти», м. Слов’янськ, Україна

Методист

Посилання

Bohdanov, S. (2002). Social protection of the disabled. Ukrainian and Polish experience. Osnovy (ukr).
Vasylenko, O. M. (2010). Socio-pedagogical conditions of adaptation of junior schoolchildren with special needs to study in secondary school: Synopsis of PhD thesis Luhansk Taras Shevchenko National University. (ukr).
Kolupaieva, A. A. (2007). Pedagogical bases of integration of schoolchildren with features of psychophysical development in general educational institutions: monograph. Kyiv: Pedagogical thought (ukr).
Kolupaieva, A. A., Sofii, N. Z., & Naida, Yu. M. Danylenko, L. I. (2007). Conceptual aspects of inclusive education / Inclusive school: features of organization and management: manual. (ukr).
Constitution of Ukraine: as of September 1. 2016 / The Verkhovna Rada of Ukraine. Right (ukr).
Lejn, D. A. (2001). School bullying. Child and adolescent psychotherapy (rus).
Lushpai, L. I. (2013). School bullying as a kind of social aggression / Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Ser.: Philological Sciences. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_28.pdf (ukr).
Malkina-Pyh, I. G. (2006). Psychology of victim behavior. Handbook of practical psychologist. Exmo (rus).
Methodical recommendations on prevention and detection of bullying (harassment) in educational institutions: a letter from the communal institution "Donetsk Regional Educational and Methodological Center of the Psychological Service of the Education system" from 01.04.2020 r. №01/03-66. https://dnmcps.com.ua/category/listi-dnmc-ps (ukr).
Myzha, V. (2008). Education of tolerance. Osvita.ua. https://ru.osvita.ua/school/method/technol/1117/ (ukr).
Mishchyk, L. (2012). Inclusive education as a condition for the socialization of children with disabilities in the learning process. Collection of academic papers of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University "Ukraine" № 5. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_32 (ukr).
On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Counteraction to Bullying: Law of Ukraine of December 18, 2018 №2657-VІІІ. Voice of Ukraine. (№ 11) (ukr).
Priority directions of activity of psychological service in the system of education of Donetsk region for 2020–2021 academic year: methodical materials and recommendations: a letter from the communal institution "Donetsk Regional Educational and Methodological Center of the Psychological Service of the Education system" of 12.08.2020. №01/03-130. https://dnmcps.com.ua/category/listi-dnmc-ps (ukr).
On the priority areas of the psychological service in the education system for 2019/2020 academic year. Letter from the Ministry of Education and Science of Ukraine of July 18, 2019 № 1/9-462 https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/509/cce/5d5509cced971281731392.pdf (ukr).
Rasskazova, O. I. (2014). Theory and practice of development of students' sociality in the conditions of inclusive education: Synopsis of PhD thesis (ukr).
Bilodid, I. K. (Ed). (1970). The dictionary of the Ukrainian langiage: in 11 volumes. / Academy of Sciences of the UkSSR. Institute of Linguistics. Scientific thought (ukr).
Stavytskyi, O. O. (2015). Features of the disabled people’s perception of the attitude of society to themselves. Psychological perspectives. № 25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2015_25_21 (ukr).
Statistical Data (2020). Ministry of Education and Science of Ukraine. https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani (ukr).
Chopik, O. V. (2013). Formation of relations of children with musculoskeletal disorders with healthy peers in the conditions of inclusive education/ Synopsis of PhD thesis: National Pedagogical Dragomanov University. (ukr).
Shamlikashvili, C. A. & Hazanova, M. A. (2014). The method of "school mediation" as a way to create a safe space and its psychological mechanisms. Psychological science and education. № 2 (rus).
Besag, V. E. (1989). Bulliesand Victimsin Schools. MiltonKeynes : Open University Press (eng).
Dancanson, N. (1999). Sexual Bullying: Gender Conflictand Pupil Culturein Secondary Schools. Routledge (eng).
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishers. (Published in Spanish in 1998 as Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Ediciones Morata.) (eng).
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки