УДК 378.091.2(477)«19/20» ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-2

  • Ярослава Вікторівна Дудко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна https://orcid.org/0000-0001-6452-1348
Ключові слова: виховання, виховна робота, заклад вищої педагогічної освіти, процес, студент, управління

Анотація

У науковій статті подано результати історико-педагогічного дослідження проблеми організаційно-педагогічного забезпечення процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України, починаючи з другої половини ХХ століття та на початку ХХІ століття. Дослідження ґенези організації процесу управління вихованням майбутніх учителів та результати констатувального етапу експерименту дозволили визначити та обґрунтувати організаційно-педагогічні засади (мету, принципи, функції, методи та умови) вищезазначеного процесу відповідно до встановлених етапів: І етап (1958-1990 рр.) – етап становлення процесу управління виховною роботою у вищій школі України; ІІ етап (1991-2013 рр.) – етап реформування процесу управління вихованням майбутніх учителів у закладах вищої освіти України; ІІІ етап (з 2014 р. по сьогодення) – етап стабілізації процесу управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України.

Біографія автора

Ярослава Вікторівна Дудко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и педагогического мастерства

Посилання

Andrushhenko, V. P., Andrushhenko, T. V. & Antonechko, V. Gh. (2005). Philosophical Dictionary of Social Terms. RIF (ukr).

Chizh, A. N. (1998). Extracurricular activities of students in the theory and history of higher pedagogical education (1960-1980). (Synopsis of thesis for Doctor of Pedagogy) (ukr).

Dudko, Ya. (2017). Stages of development of the management of upbringing work in higher pedagogical educational institutions of Ukraine (second half of the XX – beginning of the XXI century). Innovations in the modern world. Publishing office «Nilan LTD», 23–25 (ukr).

Dudko, Ya. (2017). Organisational and Pedagogical Conditions for Educational Work Management at Teacher Training Universities of Ukraine. Nauka i osvita. № 6. 31–37 (eng).

On Strengthening the School’s Connection With Life and on the Further Development of the System of Public Education in the USSR : The Law of the USSR 24.12.1958. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm (rus).

Pantiuk, M. P. (2011). Preparation of the future teacher for upbringing work in domestic pedagogy of the XX century. (Synopsis of thesis for Doctor of Pedagogy) (ukr).

Potopa, K. L. (2006). Socio-pedagogical conditions of the organization of student self-government in higher educational institutions. (Synopsis of thesis for Ph. D. of Pedagogy) (ukr).

Prokopenko, A. I. (2012). Theoretical and methodological principles of long-term management in higher educational institution. (Synopsis of thesis for Doctor of Pedagogy) (ukr).

On the National Doctrine of Education Development : Decree of the President of Ukraine of 17.04.2002. № 347/2002. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (ukr).

On Education : The Law of Ukraine of 23.05.1991. № 1060-ХII. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (ukr).

On Higher Education : The Law of Ukraine of 17.01.2002. № 2984-ІII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 (ukr).

On Higher Education : The Law of Ukraine of 1.07.2014. № 1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Annual report of the Ministry of Education of the URSR about the work of pedagogical institutes of the URSR for 1964–1965]. Central State Archives of the Government and Administration of Ukraine. Fund 166. Descr. 15. File 4637. Sheet 106. (ukr).

Annual report of the Ministry of Education of the URSR about the work of pedagogical institutes of the URSR for 1965-1966. Central State Archives of the Government and Administration of Ukraine Fund 166. Descr. 15. File. 5071. Sheet 81. (ukr).

Annual report of the Ministry of Education of the URSR about the work of pedagogical institutes of the URSR for 1966-1967. Central State Archives of the Government and Administration of Ukraine Fund 166. Descr. 15. File. 5566. Sheet 84. (ukr).

Rzhevskaya, A. V. (2002). Management of the process of upbringing of students of higher pedagogical educational institution. (Synopsis of thesis for Ph. D. of Pedagogy) (ukr).

Sokolova, I. V. (1999). Organization of upbringing upbringing work at philological faculties of higher educational institutions. (Synopsis of thesis for Ph. D. of Pedagogy) (ukr).

Vyksnynsh, O. V. (2005). Management of upbringing work in higher educational institution. (Synopsis of thesis for Ph. D. of Pedagogy) (rus).

Yashchuk, I. P (2011). Theory and practice of education of student youth of higher pedagogical educational institutions of Ukraine (1920-1991). (Synopsis of thesis for Doctor of Pedagogy) (ukr).

Опубліковано
2021-05-29
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки