УДК 37.091.26:81’243 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОВНОГО ПАСПОРТА ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФІКСУВАННЯ МОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ

https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-1

  • Марія Петрівна Винарчик Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-8270-6178
Ключові слова: мовний паспорт, мовне портфоліо, мовні навички, міжкультурні компетенції, європейський освітній простір

Анотація

У науково-методичній статті досліджується концепт мовного паспорту як однієї із складових мовного портфоліо в європейському освітньому просторі. Як інноваційний інструмент, мовний паспорт може представляти іншомовну діяльність учнів і студентів протягом певного періоду часу і відображати не лише рівень мовних навичок, але й їхні міжкультурні компетенції. Встановлено, що мовний паспорт потребує постійного оновлення, щоб показати прогрес його власника у вивченні мов та засвідчити отримання нового міжкультурного досвіду. Він базується на Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти і визнається всіма суб’єктами європейської системи освіти. Дескриптори оцінювання мовних навичок є визнані в усіх європейських країнах і стосуються різних видів іншомовної діяльності: монологічного і діалогічного мовлення, читання, письма і аудіювання відповідно до рівнів А1, А2, В1, В2, С1 і С2. У ході дослідження виявлено, що у мовному паспорті містяться також дипломи і сертифікати, що засвідчують мовні знання і досвід мовного та міжкультурного навчання.

Біографія автора

Марія Петрівна Винарчик , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики

Посилання

Dоmina, V. (2019). Bilingualism of future foreign language teacher as requirement of modern European higher education. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work). Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education. Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy‖ of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(1). 90–95. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-10

Karpyuk, O. (2008). European language portfolio: methodical edition. Libra Terra.

Nikolaeva, S. Yu. (2003). All-European Recommendations on language education: study, teaching, assessment. Lenvit.

Nikolaeva, S. Yu. & Yagelskaya, N. V. (2005). Language portfolio: purpose, structure, types, conclusion: manual. Library of the journal "Foreign Languages". Issue. 4.

Budnik, A. (2017). Language portfolio in teaching Ukrainian as a foreign language. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2017/4_2017/23.pdf

Conseil de l’Europe. Europass pour l’éducation et la formation. https://europa.eu/europass/fr/europass-education-and-training

Conseil de l’Europe. Le Passeport des langues. https://www.coe.int/fr/web/portfolio/the-language-passport

Conseil de l’Europe. Le Portfolio européen des langues (PEL). https://www.coe.int/fr/web/portfolio

Conseil de l’Europe. Le profil Europass. https://europa.eu/europass/fr/europass-profile-tool-help-people-manage-their-learning-and-careers

Martin, N. (2012). Conception d’un portfolio pour documenter le développement des compétences de l’élève au collégial. Mémoire de maîtrise. Sherbrooke, Québec: Université de Sherbrooke. https://cdc.qc.ca/pdf/031584-martin-portfolio-eleve-collegial-essai-usherbrooke-2012.pdf

Rosen, É. (2008). Enseignement plurilingue et portfolio: l’exemple de Mes premiers pas en français et en allemand, projet de portfolio pour les 2–5 ans. Synergies Pays germanophones n°1. 123–140. https://gerflint.fr/Base/Germanie1/rosen.pdf

Опубліковано
2021-05-29
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки