УДК: 378.147 ЧИ Є ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАГРОЗОЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ?

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-16

Ключові слова: Штучний Інтелект, професійне навчання, освітні послуги, якість освітніх послуг, загрози якості освітніх послуг, споживач освітніх послуг, провайдер освітніх послуг

Анотація

Стаття присвячена важливій сучасній проблемі – зростанню якості вищих освітніх послуг. Ця проблема завжди була актуальна сама собою. Як було показано, з 2017 року ситуація ускладнилася – на ринку вищих освітніх послуг з'явився новий гравець. Це –  Штучний Інтелект. Стаття висвітлює ситуацію, що склалася на ринку вищих освітніх послуг за участю трьох гравців: споживача освітніх послуг (студентів), провайдера освітніх послуг (університетських викладачів) та Штучного Інтелекту.

Мета статті – знайти відповідь на дослідницьке питання: чи становить штучний інтелект загрозу якості послуг вищої освіти? Автор використовував надійні та економічно обґрунтовані методи дослідження. Це були такі методи, як дослідження наукових джерел; педагогічне спостереження та опис життєвих прикладів; моделювання та прогнозування, аналіз та синтез; проєктування анкети для опитування студентів.

У процесі проектування анкети для вивчення думки студентів щодо використання Штучного Інтелекту для навчання автор використав можливості Штучного Інтелекту. Опитування студентів з верифікацією статистичних гіпотез дадуть практичну відповідь на дослідницьке питання: чи є штучний інтелект загрозою якості послуг вищої освіти?

Було проаналізовано на наявність загроз три приклади використання штучного інтелекту у вищих освітніх послугах. Це було проаналізовано чотири гіпотетичні варіанти інтеракції трьох гравців на ринку вищих освітніх послуг: споживача освітніх послуг (студентів), провайдера освітніх послуг (університетських вчителів) та Штучного Інтелекту. Була отримана теоретична відповідь на дослідницьке питання: у двох варіантах із чотирьох (50 %) існує загроза якості вищих освітніх послуг.

Біографія автора

Валері Окуліч-Козарин, Національний Луїський університет, Новий Сонч, Польща

доктор соціальних наук, професор

Посилання

A.I. Artificial Intelligence. (2001). https://www.youtube.com/watch?v=p29djZhaE64 (Access.: 15.03.2023) (eng).
Artificial intelligence. (2022). Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/artificial-intelligence (Access.: 15.03.2023) (eng).
Griffiths, Heather, Keirns, Nathan, Strayer, Eric, Cody-Rydzewski, Susan, Scaramuzzo, Gail, Sadler, Tommy, Vyain, Sally, Bry, Jeff & Jones, Faye (2017). Introduction to Sociology 2e. OpenStax, Rice University. https://openstax.org. (eng).
Hubert, L. (1974). Artificial Intelligence. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. V412. N 1. 21–33. https://doi.org/1177/000271627441200104 (eng).
Malovychko, A. (2023). Research of student preferences for choice of university. "Educational, cultural and artistic practices in the context of Ukraine’s integration into international scientific and innovative space under wartime conditions". / The 4th International Scientific-Practical Conference of Young Scientists and Students. April 13–14, 2023, Zaporizhzhia, Ukraine (eng).
Okulicz-Kozaryn, Walery & Woźniak, Dariusz (2023). Artificial intelligence and security in higher education: a five-year forecast. "Educational, cultural and artistic practices in the context of Ukraine’s integration into international scientific and innovative space under wartime conditions". / The 4th International Scientific-Practical Conference of Young Scientists and Students. April 13–14, 2023, Zaporizhzhia, Ukraine (pol.)
Okulicz-Kozaryn, Walery (2022). About the Research Program of Artificial Intelligence on higher education service market for 2022–2027. Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy. № 2 (29)’ 2022. С. 19–24. https://doi.org/10.33842/22195203-2023-29-19-24 (eng).
Pence, H. (2019). Artificial Intelligence in Higher Education: New Wine in Old Wineskins? Journal of Educational Technology Systems. V48. N 1 5–13. https://doi.org/10.1177/0047239519865577. (eng).
Sartori, Gaia & Strazzer, Kristel (2020). The Question of the Role of Artificial Intelligence towards a Humanistic Approach (SDGs) : CFMUNESCO, 10. (eng).
Singpurwalla, D. (2015). A Handbook of Statistics: An Overview of Statistical Methods : bookboon (eng).
Tarasava, K. & Okulicz-Kozaryn, W. (2021). Assessment of the role of professors in the university ranking when choosing a university by consumers of educational services. Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2021 року : Одеська національна академія харчових технологій, 148–151. (eng).
Terminator 3: Rise Of The Machines. (2003). https://www.youtube.com/watch?v=i9RifLxczY0. (Access.: 15.03.2023) (eng).
The machine (2022). https://www.youtube.com/watch?v=s_D-k9H-cL4. (Access.: 15.03.2023) (eng).
The Terminator (1984). https://www.youtube.com/watch?v=3ByW1FZAEbw. (Access.: 15.03.2023) (eng).
Wilson, Denise L., Kuperman, Gilbert G., Crawford, Robyn L. & Perez William A. (1988). Artificial Intelligence (AI) System Interface Attributes: Survey and Analyses. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting. https://doi.org/10.1177/154193128803201609 (eng).
Опубліковано
2023-06-28