УДК 378.147 СУЧАСНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-11

Ключові слова: інклюзивна освіта, вища освіта, особи з особливими освітніми потребами, студенти з інвалідністю, безбар’єрність

Анотація

Формування та забезпечення інклюзії у закладах вищої освіти є важливою умовою сталого розвиту нашої держави. Важливими умовами забезпечення прав здобувачів вищої освіти на якісну освіту є: доступність в інформаційному, соціальному просторі в освіті, формування матеріально-технічної бази, яка була б адаптована до потреб студентства, наявність кваліфікованих викладачів, які підготовлені до роботи в інклюзивному просторі.

Науково-методична стаття презентує бачення щодо сучасних векторів формування інклюзивного простору, яке було екстрапольовано з довіду діяльності Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Запропоновані такі кроки щодо підтримки інклюзивного простору в сучасних закладах вищої освіти України: навчання викладачів, створення мережі інклюзивних клубів та груп, створення безбар’єрного середовища у закладі навчання, проєктування мережі тьюторства, проведення курсів міжкультурної комунікації та етики спілкування, використання мультимедійних технологій та хмарних корпоративних технологій університету, сприяння створенню комфортного середовища, підтримка досліджень та програм, розробка інклюзивної мережі в закладах вищої освіти, підтримка студентських ініціатив (залучення до культурних заходів, ініціатив у закладі вищої освіти).

Біографія автора

Карина Олександрівна Бортун, «Європейський університет» м. Київ

кандидат філологічних наук,

Посилання

On the basics of social security for persons with disabilities in Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_g71#Text.
Khrenova, V. V. (2020). Inclusive education in the New Ukrainian School: problems and prospects. Education and Pedagogical Science. № 1 (173). 3–13.
Kolupaieva, A. A. (Ed.) (2012). Basics of inclusive education : «A.S.K.»
Kryloshanska, L. & Undir,. V. (2021). Problems and prospects of the development of inclusive education in Ukraine. Efficiency of Public Administration. Iss. 1 (66). Part 1. 70–80.
Liapunova, V. A. (2020). Interpersonal communication of children of preschool and primary school age in the conditions of inclusive education. Pedagogy of the Formation of a Creative Personality in Higher and Secondary Education. № 70. Vol. 2. 104‒107. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-2.19
Methodological recommendations regarding the organization of training of persons with special educational needs in educational institutions in 2019/2020. https://deponms.carpathia.gov.ua /uploads/ uploads/1-9-498-Metodicni-rekomendacii_organizacia-navcanna_OOP.pdf.
Nechyporenko, V. V. (2020). Systemic and institutional activities of a higher educational establishment to implement national priorities for staffing inclusive general educational practice Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal. Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 2(3). 140–152. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-14 (ukr).
On approval of the Procedure for Organizing Inclusive Education in Higher Education Institutions. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-п#Text
On making changes to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the organization of training of persons with special educational needs. https://www.kmu.gov .ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-organi zaciy i-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-i210721-765.
On making changes to the Regulations on the Inclusive Resource Center. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2022-п#Text
Polikhronidi, A. H. (2016). Creating an inclusive educational environment in modern educational institutions. Science and Education. № 6. 82‒85.
Yatseniuk, L. & Kozak, R. (2019). Implementation of inclusive education: experience abroad. New Pedagogical Thought. № 3 (99). 99‒101.
Опубліковано
2023-05-25