УДК 378.091.313:793.3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-13

  • Чан Чжень Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-6007-9369
Ключові слова: заклад вищої освіти, здобувач, компетентність, проєкт, дослідницька діяльність, хореографічне мистецтво

Анотація

Науково-оглядова стаття присвячена питанням підготовки майбутніх фахівців хореографічного мистецтва, зокрема організації проєктної діяльності у закладах вищої освіти КНР. На основі кампаративного аналізу наукових робіт вчених КНР та України розкрито зміст понять «метод проєкту», «проєктні технології». Визначено види проєктів, характерні ознаки та особливості проєктної діяльності фахівців хореографічного мистецтва в КНР: (1) наявність актуальної проблеми, що вимагає вирішення та є значущою для майбутньої діяльності фахівців хореографічного мистецтва; (2) усвідомлення здобувачами цілей проєкту та передбачуваний результат; (3) чітке визначення планування конкретних дій учасника (учасників); (4) врахування основної ознаки проєктної діяльності, що вимагає дослідницької роботи майбутніх фахівців хореографічного мистецтва; (5) широке використання сучасних цифрових сервісів, мультимедіа, інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення завдань; завершальний етап має включати реальний продукт та його презентацію незалежно від виду проєкту.

Біографія автора

Чан Чжень, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

аспірантка

Посилання

Baidu Encyclopedia. 2023. http://www.baidu.com/://baike.baidu.com/item/%E8%88%9E%E8%B9%88%E8%89%BA%E6%9C%AF/1867314 (Сhinese).
China’s Education Modernization 2035 (2019). http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content_5367987.htm (Сhinese).
De-ice (2021). The path of reform and innovation of choreographic art in colleges and universities in the age of new media. https://www.cnki.com.cn/Article/cjfdtotal-YSPN202108035.htm (Сhinese).
Dovhan, L. E., Mohonko, G. A. & Malik, I. P. (Eds.) (2017). Project management: training manual : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (ukr).
He, Xuefei (2019). Improving the musical training of the future choreography teacher in the conditions of higher pedagogical education: thesis.... Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.02 / National Pedagogical Dragomanov University (ukr).
Li Jiaolu An Innovative Study on the Methodology of Teaching Chinese Folk Dance Courses in the Internet+ Era. Collection of Achievements of Science of the Thirteenth Five-year Plan (Vol. two) (2017). https://www.cnki.com.cn/Article/cjfdtotal-JSJS202103024.htm (Сhinese).
Liang, Haiye (2019). Formation of the readiness of future music teachers for vocal and choral work with the use of project technologies: thesis... Candidate of Pedagogical Sciences : 13.00.02 / National Pedagogical Dragomanov University (ukr).
Martynenko, O. V. etc. (2019). Development of the creative potential of future specialists in art disciplines as a factor in their professional self-realization: col. monogr. / under the editorship A. I. Omelchenko : Publishing House of the Melitopol City Printing House (ukr).
Salo, L. V. (2021). Professional training of choreography specialists in US universities: thesis...Сandidate of Pedagogical Sciences : 13.00.04 / Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (ukr).
Sobchenko, T. (2021). Formation of digital competence in the training of future teachers in Ukraine and the People’s Republic of China. Scientific Bulletin of MSU. “Pedagogy and Psychology” series. Issue 1. Vol. 7. 103–112 (ukr).
Sobchenko, T. (2022). Use of digital services and tools in the process of professional training of future music teachers. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ― Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 2(7). 93–100. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-10 (ukr).
Wenlong Mu, Zhen C. (2022). Changing the paradigm of the process of training future specialists in artistic disciplines in the People’s Republic of China in the “Internet +” era. Innovative pedagogy. Issue 53. T. 1. 92–95 (ukr).
Zhang, Xiang (2021). Research on Contemporary Higher Dance Education Reform and Talent Cultivation: Publisher : China Book Press (Сhinese).
Zhen, Ch. (2022). Peculiarities of the training future choreographic art specialists in the educational process in higher education institutions of the People’s Republic of China. Education. Innovation. Practice. Volume 10. No. 7. 50–53 (ukr).
Опубліковано
2023-05-25