УДК: 378.3.091.2(045) ЦИФРОВІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-3

Ключові слова: цифрові інтерактивні технології, здобувачі початкової освіти, цифровізація, інтеракція, апаратні і програмні засоби навчання, освітній процес

Анотація

У науково-оглядовій статті представлені результати системного аналізу цифрових інтерактивних технологій в умовах початкової школи. Розкрито сутність, окреслено принципи (відкритість, цифрова інтеракція, зручність інтерфейсу) застосування цифрових технологій, визначено їхню рівневу структуру (апаратний, програмний та користувацький рівні), охарактеризовано основні засоби (апаратні та програмні). Пропонований у статті авторський алгоритм застосування цифрових інтерактивних технологій містить дванадцять кроків їх ефективної реалізації в освітньому процесі початкової школи. Критична оцінка можливостей цих технологій виявила, що вони мають значний потенціал для покращення навчання учнів початкової шкільної ланки, але їхнє використання повинно бути обґрунтованим та забезпечувати баланс між цифровим та традиційним навчанням, а також дотримуватися принципів безпеки та приватності.

Біографія автора

Маріанна Василівна Швардак , Мукачівський державний університет

Доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Bakhmat, N., Popadych, O., Derkach, L., Shvardak, M., Lukashchuk, M. & Romanenko, V. (2022). Using Information Technologies to Train Today Teachers in the Educational Environment. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 479–499. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/591 (eng).
Britskan, T. H. (2017). Implementation of innovative technologies as a means of developing the creative personality of primary school teachers. Psychological and pedagogical problems of becoming a modern specialist, 173–178. https://doi.org/10.26697/9789669726087.2017.173 (ukr).
Bykov, V. Yu., Spirin, O. M., & Pinchuk, O. P. (2020). Modern tasks of digital transformation of education. Bulletin of the UNESCO Department «Continuous professional education of the 21st century», 1, 27–36. https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).27-36 (ukr).
Kartashova, L. A. (2022). Digital competence of the modern teacher of the new Ukrainian school: Safe environment for students and teachers: challenges and practical solutions: collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical seminar (Kyiv, March 3, 2022), 28–31 (ukr).
Lapshyna, I. S. (2020). Ways to increase the efficiency of distance learning for students of primary education specialty. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal. Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 2(3). 37–46. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-4 (ukr).
Lupinovych, S. M., Lapshyna, I. S. (2022). Features of didactic design of electronic forms of education in inclusive educational institutions. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others]. Zaporizhzhia : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ― Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(6). 87–95. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-12 (ukr).
Marienko, M. V. & Sukhikh, A. S. (2022). Methodology of using digital technologies in the process of blended learning in institutions of general secondary education. Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4111 (ukr).
Patychenko, M. (2021). The use of digital interactive technologies in the educational process: advisor. Kyiv. 17 p. https://naurok.com.ua/poradnik-vikoristannya-cifrovih-interaktivnih-tehnologiy-v-osvitnomu-procesi-243449.html (Access.: 15.01.2023) (ukr).
Shvardak, M. V. (2022). Educational trends in the conditions of the New Ukrainian school. Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects, 89, 136–140. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.89.28 (ukr).
Опубліковано
2023-05-24
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки