УДК 37.012 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-15

Ключові слова: культура, міжкультурна компетентність, мова міжнародного спілкування, освітні умови, іноземна мова, методи формування компетентності

Анотація

Стаття присвячена розвитку міжкультурної компетентності як однієї із основних компетентностей мовної підготовки здобувачів вищої освіти. Авторами означено поняття міжкультурної компетентності. Подано результати анкетування здобувачів вищої освіти ВПНЗ «Дніпровський гуманітарний університет» щодо освітніх умов з формування міжкультурної компетентності в університеті. З метою виявлення ефективних методів формування міжкультурної компетентності, а також визначення методів розвитку міжкультурної компетентності в межах викладання дисциплін «Іноземна мова професійного спрямування» та позааудиторної роботи із здобувачами, здійснювалося опитування слухачів курсів. На основі аналізу отриманих результатів опитування запропоновано пропозиції, які слухачі вважають пріоритетними для розвитку міжкультурної компетентності в освітньому середовищі.

Біографії авторів

Ірина Василівна Холод, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

Кандидат педагогічних наук

Тетяна Валеріївна Крашеніннікова, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

кандидат філологічних наук доцент

Ольга Петрівна Негодченко, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» м. Дніпро

старший викладач

Посилання

Nikolaieva S.Yu. (Ed.). (2003). Common European Framework of reference for languages: learning, teaching, assessment : Lenvit (ukr).
Common European Framework of reference for languages: learning, teaching, assessment (2001) : Cambridge University Press (eng).
Bennett, M.J. Basic concepts of intercultural communication. Paradigm, principles, and practices. Intercultural Press. 1998 p.
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence : Multilingual Matters (eng).
Thomas A. , Kinash E. U. , Schroll-Machl S. (Eds.) et al. (2010). Handbook of Intercultural Communication and Cooperation: Basic and Areas of Application : Vandenhoeck and Ruprecht (eng).
Vynarchyk, M. P. (2020). European experience of using a language passport as an innovative tool for fixing the language achievements of schoolchildren and higher education students Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal. Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 2(3). 7–15. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-1 (ukr).
Опубліковано
2023-05-24
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки