УДК 37: 81’1 КОГНІТИВНІ, ЛІНГВІСТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛІНГВАЛЬНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ТА ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА БОРДО У ФРАНЦІЇ

10.51706/2707-3076-2023-8-8

  • Марія Петрівна Винарчик Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-8270-6178
Ключові слова: білінгвальні школи, іноземні мови, інтерактивні технології, фахівці білінгвального навчання,, конгнітивний, лінгвістичний та культурний аспекти білінгвальної освіти

Анотація

У науково-оглядовій статті охарактеризовано освітню діяльність білінгвальних початкових шкіл та дошкільних закладів міста Бордо у Франції. Здійснене дослідження є результатом наукового стажування автора в університеті Бордо 3 у 2022 році.

Встановлено, що навчально-виховний процес у білінгвальних школах спрямований на досягнення єдиної мети – якісного вивчення мов, що є важливим в умовах сьогодення та сприяє реалізації його лінгвістичного аспекту. Учні білінгвальних класів мають можливість щоденно занурюватися у двомовне середовище під постійною увагою кваліфікованих фахівців білінгвального навчання. Створюються всі необхідні умови для того, щоб діти навчалися легко та були максимально зацікавлені навчальним процесом. Дослідження показало, що в умовах білінгвальної освіти вчителям властиво активно використовувати інтерактивні методи навчальної іншомовної діяльності, оскільки від правильного вибору методів викладання, способу представлення та пояснення теми уроку залежить ступінь сприйняття і засвоєння знань учнями. Це суттєво підсилює когнітивний аспект білінгвального навчання.

Біографія автора

Марія Петрівна Винарчик, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кандидат педагогічних наук

Посилання

Beacco, J.-C. (2003). Elaborer des politiques linguistiques éducatives en Europe Le français dans le monde. Paris, № 330. 18–20.
Charte européenne du plurilinguisme (2005) : OEP. 9 (fr)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (2003) : Lenvit, 273 p. (ukr).
Coste, D. (2010). Regard critique sur la notion d’interculturalité : pour une didactique de la pluralité linguistique et culturelle : L’Harmattan, 190 p. (fr)
Council of Europe. The Council of Europe and Language education. https://www.coe.int (fr)
Cros, F. Innovation et formation des enseignants Recherche et formation : innovation et formation des enseignants, 1999. № 31. 5. (fr)
Duverger, J. (2007). Professeur bilingue de DNL, un nouveau métier Le français dans le monde. Paris, № 349. 20–21. (fr)
Dоmina, V. V. (2019). Bilingualism of future foreign language teacher as requirement of modern European higher education. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ― Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(1). 90–95. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-10 (ukr).
Ecole Montessori bilingue Rive Droite. https://www.montessori-bilingue-bordeaux.com/ecole-montessori-bilingue (fr)
Education et sociétés plurilingues. https://journals.openedition.org/esp/2933 (fr)
Guide bilingue en maternelle et primaire. https://www.eltern-bilinguisme.org/uploads/images/Guide%20bilingue%20en%20maternelle%20et%20primaire.pdf (fr)
Hagège, C. (1996). L’enfant aux deux langues : Odile Jacob. (fr)
Hamers, J. (1983) Bilingualité et bilinguisme. Bruxelles : P. Margada. (fr)
Hélot, C. (2007). Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école : L’Harmattan. (fr)
Lietti, A. (1994). Pour une éducation bilingue : Bibliothèque Payot. (fr)
Mackey, W. F. (1976). Bilinguisme et contact des langues : Klincksieck. (fr)
Porcher, L. (1998). L’apprentissage précoce des langues. Paris : Presses Universitaires de France. (fr)
Vynarchyk, M. P. (2014). The Development of Bilingual Education in secondary schools in France (the 70s of the XX – the beginning of XXI century (PhD thesis). Drohobych. 243 p. (ukr).
White Paper on Intercultural Dialogue «Living Together As Equals in Dignity». https://www.coe.int/t/dg4/intercultural (fr)
Опубліковано
2023-05-24
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки