УДК 378.018.43:004 ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ LMS MOODLE ТА GOOGLE CLASSROOM

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-12

  • Ганна Миколаївна Тимченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-7745-0817
  • Анастасія Миколаївна Літвінова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2513-0632
Ключові слова: змішане навчання, дистанційна освіта, самостійне навчання, віртуальне освітнє середовище, LMSMoodle, GoogleClassroom, освітнє середовище E-LEARNING

Анотація

У науковій статті узагальнено досвід змішаного навчання студентів в умовах карантину, спричиненого пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, який принципово змінив парадигму змішаного навчання завдяки використанню засобів LMSMoodle та GoogleClassroom. Розглянуто технічні та методичні аспекти реалізації змішаного навчання в системі класичної освіти. Розроблено дидактичне і методичне забезпечення освітнього процесу з використанням засобів LMSMoodle та GoogleClassroom. Засобами LMSMoodle створені освітні майданчики як для студентів, так і для всіх охочих у віртуальному освітньому середовищі університету. Показано, що використання засобів LMSMoodle та GoogleClassroom є новою базою для самостійної роботи студентів, оскільки це повністю змінює та розширює формат навчання: забезпечує повну електронну скриньку освітніх матеріалів та ресурсів при проведенні лекційних та практичних занять, створює індивідуальне освітнє середовище та надає достатній методичний супровід до обраної спеціальності.

Біографії авторів

Ганна Миколаївна Тимченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

кандидат біологічних наук, доцент

Анастасія Миколаївна Літвінова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Buhaichuk, K. L. (2016). Blended learning: theoretical analysis and implementation strategy in the educational process of higher educational institutions. Information Technologies and Teaching Aids. 54 (4). 1–18 (ukr).
Bykov, V. Yu. (2013). Mobile space and mobile-oriented environment of the Internet user: features of model presentation and educational application. Information Technologies in Education.17. 9–37 (ukr).
Hlynskyi, Ya. M.&Pukach, P. Ya. (2021). Experience of blended learning of informatics of students of economic specialties using LMS Moodle and Youtube tools. Information Technologies in Education. 83 (3). 113–129 (ukr).
Korotun, O. V. (2016). Methodological principles of blended learning in conditions of higher education. Information Technologies in Education. № 3(28). 117–129 (ukr).
Kukharenko, V. M. &Bondarenko, V. V. (2020). Emergency distance learning in Ukraine.Miskadrukarnia (ukr).
Kukharenko, V. M. (2016). Theory and practice of blended learning.Miskdruk, NTU «KhPI» (ukr).
Kukharenko, V. M. (2019). Distance and blended learning tutor: a guide.Milenium (ukr).
Lapinskyi, V. V. (2008). The educational environment of the new generation and its components. Scientific Journal of the National Dragomanov Pedagogical University.Series № 2. Computer-oriented learning systems. 6 (13). 26–32. (ukr).
Litvinova, A. M.&Tymchenko, H. M. (2022). Mixed education at the Karazin University – a new level of the educational process. Current problems in the education system: an institution of general secondary education – pre-university training – an institution of higher education: a collection of scientific works. 789–797 (ukr).
Mann, R. V., Kravchenko, O. V.&Hanzhala, I. V. (2020). The use of information and communication technologies as an element of innovative training of economic specialists. Information Technologies and Teaching Aids. 78 (4). 145–162 (ukr).
Open educational resources. URL : http://library.kubg.edu.ua/resursi/e-resursy/resursy-vidkrytoho-dostupu/15-resursy/e-resursy/308-vidkryti-osvitni-r(Access:10.09.22)(ukr).
PäiviRasi and Hanna Vuojärvi. Toward personal and emotional connectivity in mobile higher education through asynchronous formative audio feedback.British Journal of Educational Technology. 2018. Vol. 49. P. 56–65 (eng).
Shevtsov, A. G.&Lastochkina, O. V. (2021). Contemporary conceptual discourse on blended and hybrid learning. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) :scientific journal: Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education ―Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 2(5). 91–103. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-10(ukr).
Tovkanets, O. (2018). Strategic directions of development of information and communication technologies in European higher education at the beginning of the 21st century. Information Technologies and Teaching Aids. 66 (4). 14–23 (ukr).
Tymchenko, A. M., Litvinova, A. M., Zakrevskyi, A. M.&Levchuk, V. G.(2020). Technologies for creating open educational resources and video services for teaching the basics of health. Bulletin of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium». Series: «Pedagogical Sciences». 7 (163.) 153–161 (ukr).
Zaiarna, I. S. (2021). Zoom as a tool for web-based foreign language learning for students of higher education institutions of Ukraine. Information Technologies in Education. 83 (3). 152–163 (ukr).
Опубліковано
2022-12-23