УДК 37.0:001.8:004 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-2

  • Світлана Миколаївна Калаур Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
  • Галина Анатоліївна Діда КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-6981-8885
Ключові слова: методологія, інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, принципи, здобувачі освіти

Анотація

У науково-методичній статті наведено узагальнені авторами принципи побудови сучасного освітнього процесу, а також виділено характеристики педагогічної комунікації під час використання ІКТ.

Використовуючи формулювання загальнонаукових положень, знайдених у психолого-педагогічних дослідженнях, висвітлено сутність методологічних засад педагогічної діяльності. За певних умов будь-яка система принципів може бути розроблена, конкретизована або доповнена. Отже, у контексті вимог щодо підвищення ефективності використання ІКТ представлену сукупність існуючих принципів було доповнено такими принципами використання ІКТ у навчанні: навчальна цінність, педагогічна доцільність, пізнавальна значущість, дидактична значущість. та методична ефективність. У реальному педагогічному процесі зміст компонентів та їхні зв'язки (як складової дидактичної структури) з'ясовується, зокрема, на основі врахування специфічних психолого-педагогічних особливостей студентів і викладача (згідно з виділенням відмінних ознак дидактичної структури).

Біографії авторів

Світлана Миколаївна Калаур, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка м. Тернопіль

доктор педагогічних наук, професор

Галина Анатоліївна Діда, КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

викладач

Посилання

Baskakov, A. Ya. (2002). Methodology of scientific research: study guide : MAUP (rus).
Chaika, V. M. (2011). Basics of didactics: Training manual :Akademvydav (ukr).
Honcharenko, S. U. (2008). Pedagogical research: Methodological advice to young scientists : Publishing House "Vinnytsia"(ukr).
Hryban, H. P (2012). Methodical system of physical education of students of agricultural universities. Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies, № 6 (24). 25–32 (ukr).
Lupinovych, S. M. & Lapshyna, I. S. (2022). Features of didactic design of electronic forms of education in inclusive educational institutions. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal: Publishing house of the MunicipalI Іnstitution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regiona lCouncil, Iss. 1(6). 87–95 https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-12 (ukr).
Mykhailichenko, M. V. & Rudyk, Ya. M. (2016). Educational technologies: a study guide : Publishing Company "COMPRINT" (ukr).
Prokopenko, A. О. (2021a). Philosophical and general scientific levels of methodological principles of educating future teachers in conditions of digitalization in education. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. SocialWork) : scientific journal: Publishing house of the MunicipalInstitution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 1(4). 47–59. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-4-5(ukr).
Prokopenko, A. O. (2021b). Methodological approach esto the study of the pedagogical concept of education of future teachers in the conditions of digitalization of education. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. SocialWork) : scientific journal: Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 2(5). 45–54. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-5 (ukr).
Slavopas, V. A. Didactic principles of teaching when learning computer technologies by future nurses. Materials of the VII international practical-educational conference "Scientific Thought of the Present and the Future" https://cutt.ly/6N7p90z (Access:01.09.22)(ukr).
Stepanov, V. P. (2016) Use of information technologies in the educational process. Information technologies in management, education, science and industry: monograph : Publisher Rozhko S. H. 520–535 (ukr).
Sysoieva, S. O. &Krystopchuk, T. Ye. (2013). Methodology of scientific and pedagogical research: Textbook :Volynskioberehy (ukr).
Tryfonova, O. M. (2019). Peculiarities of the implementation of didactic principles in the training of future specialists in computer technologies in the era of the development of digital technologies. Collection of scientific works "Pedagogical Sciences".№ 87. 2019. 163–169 https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-87-30 (ukr).
Yerina, A. M. (2004).Methodology of scientific research: study guide :TsNL (ukr).
Zaichenko, I. V. (2016). Pedagogy: textbook. 3rd edition, revised and augmented : Publishing House Lira-K (ukr).
Опубліковано
2022-12-23
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки