УДК 37.018.43:004:378 ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ PADLET У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-8

Ключові слова: освітній процес, вищі заклади освіти, дистанційне навчання, веб-ресурси, віртуальна дошка Padlet

Анотація

Науково-методична стаття присвячена проблемі організації освітнього процесу у дистанційному форматі у закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено питанню організації дистанційної освіти з використанням різноманітних веб-ресурсів, зокрема, віртуальної дошки Padlet як дієвого інтерактивного інструменту для зберігання навчального контенту, організації активної взаємодії студентів та викладачів під час синхронного та асинхронного навчання, з можливістю завантажувати різні типи файлів, самостійно контролювати дизайн та зміст, обирати макет, змінювати налаштування конфіденційності тощо. Схарактеризовано її функції (візуальну, інформативну, інтерактивну), переваги та можливості в реалізації освітнього процесу. Репрезентовано досвід використання Padlet у процесі дистанційного навчання майбутніх соціальних працівників на прикладі дисципліни «Соціальна профілактика».

Біографія автора

Катерина Сергіївна Червоненко, Хортицька національна академія, м. Запоріжжя

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Beltrán-Martín, I. (2019). Using Padlet for collaborative learning. En HEAD'19. 5th International Conference
on Higher Education Advances. Editorial Universitat Politècnica de València. 201–211. https://doi.org/10.4995/HEAD19.2019.918 (eng).
Deni, A. R. M. & Zainal, Z. I. (2018). Padlet as an educational tool: pedagogical considerations and lessons learnt. Proceedings of the 10th International Conference on Education Technology and Computers, 156–162 https://doi.org/10.1145/3290511.3290512 (eng).
DeWitt D., Alias N. & Siraj S. (2015). Collaborative learning: Interactive debates using padlet in a higher education institution. International Educational Technology Conference (IETC 2015), 27–29 May 2015, Istanbul, Turkey. https://www.researchgate.net/publication/297766660_Collaborative_learning_Interactive_debates_using_Padlet_in_a_higher_education_institution (Access.: 05.2022) (eng).
Fisher, C. D. (2017). Padlet: an online tool for learner engagement and collaboration. Academy of Management Learning and Education, 16(1), 163–165. https://doi.org/10.5465/amle.2017.0055 (eng).
Gill-Simmen, L. (2021). Using Padlet in instructional design to promote cognitive engagement: a case study of undergraduate marketing students. Journal of Learning Development in Higher Education, (20). https://doi.org/10.47408/jldhe.vi20.575. (eng).
Hevko, I. V. (2020). Application of digital information resources in distance learning. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others] : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(2). 111–119 https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-2-11 (ukr).
Kachaniuk, N. V. (2014). Using the "virtual wall padlet" on practical lesson in higher educational establishment. Educational discourse. № 3.102–112 (ukr).
Khmil, N. & Kyselova, O. (2015). Formation in future teachers of skills of creating virtual interactive whiteboards in education. Scientific Notes. Iss.7. Series: Problems of the methodology of physical, mathematical and technological education. Part 2. : Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, 95–100 (ukr).
Kukharenko, V. M. & Bondarenko, V. V. (ed.) (2020). Emergency distance learning in Ukraine: monograph : «Miska drukarnia» Publishing (ukr).
Kyva, L., Pylypenko, V. & Sypchenko O. (2017). Features of the implementing distance learning at higher education institutions. Humanization of the educational process: collection of scientific works. № 4 (84) : DSPU. 45–57 (ukr).
Lebid, N. & Breus, Yu. (2021). Online lessons for youth: from start to finish : Dnipro (ukr).
Lysak, L. K. & Hryhorieva, V. A. (2021). Using the Padlet virtual bulletin board when teaching humanities in higher education institutions. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects. Collection of scientific works / Ministry of Educationa and Science of Ukraine, National Pedagogical Dragomanov University. Iss. 83 : «Helvetyka» Publishsing House. 107–112 (ukr).
On the approval of the Regulation on Distance Learning: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 25.04.2013 № 466. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (Assecc.: 05/2022) (ukr).
Pintiiska, O. (2019). Using Padlet online board in the educational process. Education, Economics of Management: Current State and Innovations. Iss. 2. 119–126. (ukr).
Rashid, A. A., Yunus, M. M. & Wahi, W. (2019). Using Padlet for collaborative writing among ESL learners, Creative Education, vol. 10, № 03, 610–620 https://doi.org/10.4236/ce.2019.103044 (eng).
Smyrnova, I. O. (Ed.) (2018). Online board in the educational process. Methodological recommendations. Sumy. (ukr).
Udovychenko, I. V. (Ed.) (2021). Distance format of interaction of subjects of educational activity: methodological recommendations. Sumy: Sumy Regional Institute of Postgraduate Education. (ukr).
Zhi, Q. & Su, M. (2015). Enhance collaborative learning by visualizing process of knowl¬edge building with Padlet. International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT), Institute of Electrical and Electronics engineers (IEEE), Wuhan, China, 221–225. https://doi.org/10.1109/EITT.2015.54 (eng).
Опубліковано
2022-11-04