УДК 378:364 ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ АНТОНА МАКАРЕНКА У ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-5

  • Леся Вікторівна Лебедик Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава https://orcid.org/0000-0001-6538-6256
Ключові слова: Антон Семенович Макаренко, магістри соціальної роботи, професійна підготовка, педагогічна спадщина, зміст освіти

Анотація

У науково-методичній статті розкриваються важливі аспекти використання педагогічної спадщини АМакаренка у проєктуванні змісту підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності; виокремлені вимоги до проєктування змісту підготовки спеціальності 231 Соціальна робота; запропоновано зміст магістерської підготовки будувати на основі вимог модульної системи навчання, вказані переваги означеної системи як найбільш ефективної для підготовки магістрів соціальної роботи.

Виділені основні вимоги до структурування змісту підготовки магістрів соціальної роботи: системність, взаємна підпорядкованість, цілісне сприйняття та уявлення всього обсягу інформації навчальної дисципліни, безперервність, можливість вибору індивідуальної траєкторії навчання і засвоєння змісту освіти, актуалізація змісту, технологічність навчального процесу, забезпечення продуктивного мислення, розвиток навичок рефлексивної культури магістрантів, діяльнісний підхід.

Біографія автора

Леся Вікторівна Лебедик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Berezhna, S. I. (2008). The role of pedagogical heritage of A. S. Makarenko in professional training of social teachers. Pedagogical Sciences : collection of scientific articles. Part 2. : Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. 180–185 (ukr).
Chervonenko, K. S. (2020). Contents and forms of practical training for future social workers to organize students' volunteer activities. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others] : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(2). 147–154. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-2-15 (ukr).
Dubaseniuk, O. A. (Ed.) (2013). Innovativeness of A. S. Makarenko's ideas in the pedagogy of the 21st century / monograph. : Publishinh House of Zhytomyr Ivan Franko State University (ukr).
Lebedyk, L. V. (2008). A. S. Makarenko on the education of leadership in the team. The legacy of A.S. Makarenko and pedagogical priorities of the present : Astraya 198–199 (ukr).
Lebedyk, L. V. (2013а). The use of pedagogical heritage of A.S. Makarenko in designing the content of training masters of pedagogy in higher education. Origins of pedagogical skills / collection of scientific works: Poltava V.G Korolenko National Pedagogical University, Issue 12. 184–189 (ukr).
Lebedyk, L. V. (2013б). The use of pedagogical heritage of A.S. Makarenko in training masters of higher school pedagogy. Materials of the International. scientific and practical conf. «Pedagogy of A. S. Makarenko in a Multicultural Educational Space» : Poltava 95–97 (ukr).
Lebedyk, L. (2015). The use of pedagogical heritage of A.S. Makarenko in designing the training of masters of higher school pedagogy. Edukacja i ekonomia. Redakcja naukova prof. dr.hab. Vaino Rajangu, dr. Tadeusz Trocikowski. Wloclawek – Kaniewo 199–208 (rus).
Lebedyk, L. V. (2021). Development of leadership in the team according to the system of Anton Makarenko. Public administration and administrative management: current trends and prospects: materials of the international scientific and practical Internet conference : Publishing Center “Global Scientific Trends” 112–113 (ukr).
Lebedyk, Lesia & Strelnikov, Viktor. (2020). Interactive technologies of training future specialists in the field of social work. The Image of the Modern Teacher. № 4 (193). 49–53. http://isp.poippo.pl.
ua/article/view/212383/pdf_76 (ukr).
Опубліковано
2022-11-04