УДК 37: 81’1 РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ У ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-2

  • Марія Петрівна Винарчик Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка м. Дрогобич https://orcid.org/0000-0001-8270-6178
Ключові слова: інноваційні освітні платформи, французька мова, новітні технології, дистанційне навчання, педагогічні ресурси

Анотація

У науково-методичній статті охарактеризовано сутність і функції інноваційних освітніх платформ у контексті вивчення французької мови. Здійснене дослідження є результатом наукового стажування автора у Франції в коледжі Сен-Жозеф і ліцеї Пастера в м. Безансон.

Актуальність і своєчасність використання освітніх платформ у вивченні іноземних мов є очевидною, оскільки зумовлені наявністю тих проблем і викликів сьогодення, що стоять перед педагогами. Йдеться, передусім, про дистанційне вивчення навчальних дисциплін. До переваг використання освітніх платформ слід віднести можливості урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їхніх інтересів, допомоги учням добре засвоїти навчальний матеріал та отримати позитивні результати іншомовної діяльності. Використання новітніх технологій на уроці іноземної мови допомагає залучити учнів до креативної співпраці та створює середовище для діяльнісного навчання. Це робить процес навчання цікавим і нестандартним для учнів, а для вчителів новітні технології пропонують нескінченний вибір педагогічних ресурсів, якими вони можуть скористатися залежно від навчальних потреб.

Біографія автора

Марія Петрівна Винарчик , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка м. Дрогобич

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики

Посилання

About Stereo https://stereo.com/about (Access: 02.02.2022) (fr).
Analyse des sites web destinés à l’enseignement du FLE. URL : https://is.muni.cz/th/l0jkn/BP-konecna_
verze.pdf (Access: 02.02.2022) (fr).
Apprendre et enseigner le français du site RFI Savoirs. URL : https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/a7872-ressources-apprendre-et-enseigner-le-francais-sur-le-site-de-rfi-savoirs (Access: 02.02.2022) (fr).
Apprendre et enseigner le français sur le site de TV5MONDE. URL : https://www.reseau-alpha.org/ma
lette-du-formateur/outils/c8a1f-apprendre-et-enseigner-le-francais-sur-le-site-de-tv5monde (Access: 02.02.2022) (fr).
Burkova, L. V. (1999). Pedagogical innovations and their diagnostic expertise: theoretical aspect : Naukovyi Svit Publishing, (ukr).
Danylenko, L. I. (2015). Innovative technologies in specialized education of high school students: manual : Editorial and Publishing Department of the Cherkasy Regional Institute of Postgraduate Education of Pedagogical Workers of the Cherkasy Regional Council (ukr).
De l’innovation en didactique du français langue étrangère. URL : https://methodal.net/De-l-innovation-en-didactique-du-francais-langue-etrangere (Access: 02.02.2022) (fr).
Discord URL : https://discord.com/company (Access: 02.02.2022) (fr).
Dubaseniuk, O. A. (2009). Innovative educational technologies and methods in the system of professional and pedagogical training // Professional pedagogical education: innovative technologies and methods: monograph : Publishing House of Zhytomyr State Ivan Franko University, 14–47 (ukr).
Dychkivska, I. M. (2004). Innovative pedagogical technologies: manual : Akademvydav (ukr).
Dоmina, V. V. (2019). Bilingualism of future foreign language teacher as requirement of modern European higher education. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal / [editorial board : V. Nechyporenko (chief editor) and others] : Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council, Iss. 1(1). 90–95 https://doi.org/10.51706/2707-3076-2019-1-10 (ukr).
Le rôle des enseignants. URL : https://journals.openedition.org/ries/1828 (Access.: 02.02.2022) (fr).
Les ressources numériques pédagogiques URL : https://doc.dis.ac guyane.fr/IMG/pdf/les_ressources_
numeriques_pedagogiques.pdf (Access.: 02.02.2022) (fr).
Pometun, O. I. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Contemporary lesson. Interactive educational technologies: scientific and mehodological publication : A.S.K. Publishing (ukr).
Pometun, O. I. (2007). Interactive methods and system : Shkilnyi svit (ukr).
Syrotenko, H. O. (2006). Innovative activity of a teacher: from theory to success: an informational and methodological collection : Poltava Regional Institute of Postgraduate Education of Pedagogical Workers (ukr).
Tarnopolskyi, O. B. & Kabanova M. R. (2019). Methodology of teaching foreign languages and their aspects in higher education: manual : Alfreda Nobel University (ukr).
TV5Monde lance son application pour apprendre le français. URL : https://www.campusfrance.org/
fr/application-apprendre-le-francais-avec-tv5monde (Access.: 02.02.2022). (fr).
10 méthodes pédagogiques innovantes URL : https://www.bienenseigner.com/methodes-pedagogiques-innovantes (Access.: 02.02.2022). (fr).
Опубліковано
2022-11-03
Розділ
Загальна педагогіка та історія педагогіки