УДК: 378-057.212:005.336.2 СТУДЕНТСЬКЕ ТЬЮТОРСТВО ЯК НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ XXI СТОЛІТТЯ

DOI: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-7

  • Світлана Володимирівна Подпльота Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького м. Мелітополь https://orcid.org/0000-0002-5184-9907
Ключові слова: Болонський процес, заклади вищої освіти, тьютор, тьюторство, студентське тьюторство, компетенції ХХІ століття

Анотація

Заклади вищої освіти України зіштовхнулися з вимогами, що стосуються якості викладання та навчання. Постійна технологічна еволюція, швидке розповсюдження наукових знань та конструктивістські погляди на навчання ставлять під сумнів правдивість інформації, що передається студентам під час лекцій. У статті розглядаються проблеми та трансформації у навчально-методичних процесах, стимульованих Болонським процесом. Педагогічні процеси мають на меті вийти за рамки простого зворотного зв’язку і повинні стати дослідницькою, конструктивною та критичною складовою навчально-виховного процесу. Розгляд цих питань є важливим для того, щоб викладачі могли отримати нові компетенції та впроваджувати нові практики викладання у своїй роботі. Запропоновано використовувати тьюторські практики для організації навчально-виховного процесу закладів вищої освіти України. Розглянуто особливості студентського тьюторства. Доведено, що студентське тьюторство сприяє удосконаленню компетентностей людини майбутнього. Використання тьюторських методів навчання та виховання сприяє покращенню знань здобувачів освіти з різних предметів, робить їх активними та самостійними учасниками освітнього процесу.

Біографія автора

Світлана Володимирівна Подпльота, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького м. Мелітополь

доктор філософії в галузі педагогіки

Посилання

Chaiun, N. S. (2020). Tutoring: essential fundamentals, practice, perspectives. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», 2 (58), 8–19. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-8-19

Ashman, A.F. and Elkins, J. (1990). Co-operative learning among special students, in Foot, H.C., Morgan, M.J. and Shute, R.H. (eds.), Children Helping Children. London and New York: John Wiley

Carrasco, V., & Lapeña, C. (2005). La acción tutorial en la Universidad de Alicante. In Investigar el diseño curricular: redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, Vol. 2 (pp. 329-358). Alicante: Universidade de Alicante

Fantuzzo, J.W., Dimeff, L.A. and Fox, S.L. (1989). Reciprocal peer tutoring: a multimodal assessment of effectiveness with college students, Teaching of Psychology 16(3), 133-135

Scruggs, T.E. and Osguthorpe, R.T. (1986). Tutoring interventions within special education settings: a comparison of cross-age and peer tutoring, Psychology in the Schools 23(2), 187-193

Опубліковано
2022-12-22