УДК 376.011.3-051 ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОГО КАРАНТИНУ

DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-14

Ключові слова: підготовка вчителів спеціальної освіти, підготовки вчителів, підготовка вчителів у США, вчителі-початківці, порівняльна педагогіка

Анотація

Для стабілізації ситуації у системі освіти, викликаної пандемією коронавірусної хвороби, уряд США запровадив низку фінансових, організаційних та методичних заходів. Для залучення молодих людей у професію у 15 штатах було кардинально змінено умови зарахування на освітні програми з освіти, зокрема зі спеціальної освіти, спрощено умови оцінювання і запропоновано альтернативу традиційному проходженню педагогічної практики. Однак незмінними лишилися базові вимоги таких нововведень: збереження якості проходження педагогічної практики, використання єдиних вимог і термінів для її організації та професійна підтримка нових вчителів.

Оскільки тим випускникам, які самі здобули досвід дистанційного навчання, легше адаптуватися до непередбачуваних умов, в освітніх програмах підготовки запроваджуються дисципліни, метою яких є формування умінь та навичок здійснювати педагогічний вплив безпосередньо та опосередковано, синхронно та асинхронно через засоби інформаційних комп'ютерних технологій.

Відтак, наукова спільнота має об'єднати зусилля для розробки новітніх методик навчання, які зможуть враховувати потреби як здобувачів освіти з нормальним психофізичним розвитком, так і учнів із особливими освітніми потребами.

Біографія автора

Наталія Валеріївна Никоненко, Київський медичний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

American Association of Colleges for Teacher Education. (2020, May). AACTE StatePolicy Tracking Map: State Actions to Support EPPs and Teacher Candidate Available at: https://aacte.org/resources/covid-19-resources/state-actions-covid19/(Accessed 20 December 2021) (eng).
Anastasiou, D., Kauffman, J. M. & Nuovo, S. D. (2015). Inclusive Education in Italy: Description and Reflections on Full Inclusion. European Journal of Special Needs Education, 10.1080/08856257.2015.1060075. (eng).
Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID... and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457–465, 10.1080/02619768.2020.1816961(eng).
DiNapoli, M. A. (2021, February 10). Eroding opportunity: Covid-19’s toll on student access to well-prepared and diverse teachers. Learning Policy Institute. Available at: https://learningpolicyinstitute.org/blog/covid-eroding-opportunity-student-access-prepared-diverse-teachers. (Accessed 20 December 2021) (eng).
Global education monitoring report 2020. Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia: Inclusion and Education: All Means All (2021) : UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375490? (Accessed 20 December 2021) (eng).
Kauffman, J. M., Hallahan, D. P., and Pullen, P. C. (Ed.) (2017). Handbook of Special Education : Routledge (eng).
National Center for Educational Statistics (2020). The Condition of Education: Students with disabilities. Washington DC: U.S. Department of Education,. Available at: http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cgg (Accessed 20 December 2021) (eng).
Nichuhovska, L. I., Nikolenko, L. M. (2020). Development of inclusive competencies in future special education teachers when studying for Master's degree Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Series: Pedagogy. Social Work) : scientific journal. Publishing house of the Municipal Institution of Higher Education Khortytsia National Educational and Rehabilitation Academy of Zaporizhzhia Regional Council. Iss. 2(3). 109–118. DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-3-11(ukr).
Putman H. & Walsh K. State of the States 2021: Teacher Preparation Policy. Available at: https://www.nctq.org/publications/State-of-the-States-2021:-Teacher-Preparation-Policy.(Accessed 20 December 2021) (eng).
Tarasun, V. V. (2021, April 15–16). FutureofSpeechTherapistEducation: Improvement and Development. Special Education: Problems and perspectives. Materials of ХІV International scientific and practical conference, Kam'yayets-Podilskyi, 191–196 (ukr).
Tomashevski, K. (2001). Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Available at: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf (Accessed 20 December 2021) (eng).
UNESCO (1994) The UNESCO Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO (eng).
United Nations General Assembly. (2015). Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution 70/1.United Nations General Assembly. Available at: https://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development. (Accessed 20 December 2021)(eng).
VanLone, J., Panse-Barone Ch.& Long K. (2022). Teacher preparation and the COVID-19 disruption: Understanding the impact and implications for novice teachers. International Journal of Educational Research Open, 3, pp. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100120 (eng).
Опубліковано
2022-03-25