Шановні колеги! «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» (Серія: Педагогіка. Соціальнаробота) ISSN 2707-076 (Print)ISSN 2709-8214 (Online) оголошує набір статей до випусків 1(4)2021 і 2(5) 2021

2021-10-01

Журнал включено до пошукової системи відкритої наукометричної базиданих Google Scholar,  Open Ukrainian Citation Index (OUCI), до реферативної бази даних «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело»;журнал розміщений у каталозі Наукової періодики України Національної бібліотеки України імені  В. І. Вернадського; користується сервісами Базиданих CrossRef, міжнародного каталогу  Index Copernicus .

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

 

Тематичні рубрики журналу :

    1.Загальна педагогіка та історія педагогіки.
    2. Теорія та методика управління освітою .
    3. Теорія і методика виховання .
    4. Початкова освіта.
    5. Середня освіта.
    6. Професійна освіта.
    7. Спеціальна освіта .
     8. Соціальна робота.

Мовижурналу: українська, англійська, російська.

Редакційна колегія наукового видання продовжує набір матеріалів до випуску 1(4)/2021 до 30 жовтня 2021 р.
Прийом матеріалів до випуску 2(5)/2021 здійснюється до 30 листопада 2021 р. включно.