Шановні колеги! «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» (Серія: Педагогіка. Соціальнаробота) ISSN 2707-076 (Print)ISSN 2709-8214 (Online) оголошує набір статей до випуску 1(4)2021

2021-04-21

Журнал включено до пошукової системи відкритої наукометричної базиданих Google Scholar,  до реферативної бази даних «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело»;журнал розміщений у каталозі Наукової періодики України Національної бібліотеки України імені  В. І. Вернадського; користується сервісами Базиданих CrossRef.

Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

Open Ukrainian Citation Index (OUCI).

Тематичні рубрики журналу :

    1.Загальна педагогіка та історія педагогіки.
    2. Теорія та методика управління освітою .
    3. Теорія і методика виховання .
    4. Початкова освіта.
    5. Середня освіта.
    6. Професійна освіта.
    7. Спеціальна освіта .
     8. Соціальна робота.

Мовижурналу: українська, англійська, російська.

Редакційна колегія наукового видання розпочинає набір матеріалів до випуску 1(4)/2021
Прийом матеріалів здійснюється з 20.04 по 20.05. 2021 р. включно.
Розміщення електронної версії журналу на сайті – до 30 жовтня 2021 р.