Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з виданням «Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» (Серія: Педагогіка. Соціальна робота)

2020-02-13

Науковий журнал заснований в 2019 році (Серія КВ № 24104-13944Р) і готується до реєстрації як фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень для отримання ступенів кандидата, доктора наук.

Журналу присвоєно міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN (2707-3076). Кожному випуску журналу та розміщеним у ньому статтям, присвоюється ідентифікатор DOI.

 

The purpose of the journal is to cover and publish the results of current scientific research in the field of pedagogy and social work.

The scientific journal was founded in 2019 (Series КВ № 24104-13944Р) and is being prepared for registration as a professional journal in which the results of scientific researches can be published for obtaining the degrees of candidate, doctor of sciences.

The journal is assigned the international standard ISSN periodical number (2707-3076). Each issue of the magazine and its article is assigned a DOI ID.

Тематичні рубрики журналу / Thematic sections of the magazin:

  1. Загальна педагогіка та історія педагогіки / General pedagogy and history of pedagogy.
  2. Теорія та методика управління освітою / Theory and methodology of educational management.
  3. Теорія і методика виховання / Theory and methodology of education.
  4. Початкова освіта / Primary education.
  5. Середня освіта / Secondary education.
  6. Професійна освіта / Vocational education.
  7. Спеціальна освіта / Special education.
  8. Соціальна робота Social work.

Мови журналу: українська, англійська, російська.

Languages of the magazine: Ukrainian, English, Russian.

Редакційна колегія наукового видання розпочинає набір матеріалів до випуску 1(2)/2020

Прийом матеріалів здійснюється до 30 березня 2020 р. включно.

Розміщення електронної версії журналу на сайті до 30 квітня 2020 р.

 

Опублікування наукових статей для авторів цього випуску є безкоштовним

 

The editorial board of the scientific publication begins the collection of materials before issue 1 (2) / 2020

Materials are accepted until March 30, 2020 inclusive.

Placing an electronic version of the journal on the site - until April 30, 2020.

Publication of scientific articles for the authors of this issue is free of charge

 

Редакція видання «Науковий журнал Хортицької національної академії»

Адреса: вулиця Наукового містечка, буд. 59

місто Запоріжжя, Україна, 69017.

Електронна пошта: ScientificJournal.hna@gmail.com

Офіційний сайт: https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA